«

»

Kuczyński w Żyrardowie

Plakat wystawy

Galeria ,,Resursa” zaprasza na wernisaż prac Pawła Kuczyńskiego ,,Zestaw Powiększony”, który odbędzie się 18 stycznia (piątek) b.r. o godzinie 18. (Resursa, ul. 1 Maja 45, Żyrardów)

Tytułowy ,,Zestaw Powiększony” to subiektywny wybór prac Kuczyńskiego z ostatnich lat. W oryginale jego dzieła są realizacjami kameralnymi, którym bliżej jest do miniatur niż do wielkoformatowych plakatów. A właśnie formę wydruków plakatowych będzie miała prezentacja w Galerii ,,Resursa”. Dopiero w powiększeniu widać kunszt i precyzję tych niezwykłych prac, które poprzez przeskalowanie zyskują nowy wymiar oddziaływania na odbiorcę, nie tracąc nic ze swego pierwotnego charakteru.

Galeria znajduje się w budynku zabytkowej Resursy zbudowanej w latach 70-tych XIX wieku, jako placówka kulturalna wzorowana na angielskich klubach towarzyskich. To tu wolny czas spędzali fabrykanci i okoliczne ziemiaństwo. Obecnie budynek po zakończonym procesie rewitalizacji pełni ponownie funkcje kulturalno-oświatowe. Jest też jedną z atrakcji w unikalnej na skalę europejską XIX wiecznej osadzie fabrycznej.