Składki

KONTO SPAK

Wpłat należy dokonywać na nowy rachunek bankowy SPAK:

Bank PKO BP

nr 57 1020 4287 0000 2302 0176 8126

UWAGA – od 2023 roku składka roczna wynosi 150 zł.
Płatna raz w roku w okresie od 1 stycznia do 31 marca.