Składki

KONTO SPAK

Nr konta: SPAK, ul. Kozia 11, 00-070 Warszawa
55 1240 6175 1111 0000 4564 2841
PEKAO SA, ul. Jasna 1, 00-950 Warszawa

Składka roczna wynosi 60 zł.
Płatna raz w roku w okresie od 1 stycznia do 31 marca.