Historia

1987
26 kwietnia – powstaje SPAK.
Na zaproszenie Eryka Lipińskiego i Komitetu Założycielskiego do Domu Literatury w Warszawie zjeżdżają artyści z całej Polski. Zebrani uchwalają statut stowarzyszenia i wybierają pierwsze władze. Prezesem zostaje Eryk Lipiński, który na 82 oddane głosy otrzymuje 81. Komitet Organizacyjny Zjazdu Założycielskiego opracowuje listę ponad 200 karykaturzystów, których dorobek kwalifikuje ich do przyjęcia w poczet członków SPAK, do których wysłane zostają deklaracje członkowskie. Pozostali karykaturzyści, którzy będą chcieli wstąpić do SPAK, oprócz złożenia deklaracji członkowskiej będą musieli udokumentować swój dorobek twórczy. Wysokość składek członkowskich ustala się na 200 zł miesięcznie.

Pierwsze władze SPAK:
Zarząd Główny
Prezes SPAK – Eryk Lipiński
Wiceprezesi – Zbigniew Jujka,
Gwidon Miklaszewski
Sekretarz – Jacek Frankowski
Skarbnik – Julian Bohdanowicz
Członkowie Zarządu – Andrzej Barecki, Józef Burniewicz, Jerzy Flisak, Stanisław Ibis-Gratkowski, Stefan Papp, Andrzej Will
Główna Komisja Rewizyjna
Przewodniczący – Krzysztof Izydor Konopelski
Wiceprzewodniczący – Marek Michalski
Sekretarz – Bogumił Wtorkiewicz
Członkowie – Izabela Kulczyńska, Juliusz Puchalski
Główny Sąd Koleżeński
Przewodniczący – Zbigniew Ziomecki
Wiceprzewodniczący – Lech Zahorski
Sekretarz – Mirosław Zdrodowski
Członkowie – Leszek Hermanowicz, Andrzej Stok
Biuro SPAK
Kierownik Biura – Tadeusz Kielan
Księgowość – Janina Czarnota
Sekretariat – Danuta Dąbrowska

W dniu 3 lipca 1987 roku minister kultury i sztuki prof. Aleksander Krawczuk przyjmuje delegację SPAK w składzie: E. Lipiński, J. Bohdanowicz, J. Frankowski, T. Kielan. Minister Krawczuk wyraża żywe zainteresowanie działalnością środowiska karykaturzystów oraz wskazuje na ograniczone możliwości pomocy stowarzyszeniu. Na podnoszone przez Tadeusza Kielana zasługi Eryka Lipińskiego dla środowiska karykaturzystów minister stwierdza „jednak przykład pana Lipińskiego potwierdza, że jeśli znajdzie się człowiek, to nawet w socjalizmie można coś zrobić”.

1988
W dniu 29 czerwca następuje otwarcie I Salonu SPAK.Wystawa pokazuje po jednej pracy 77 autorów. Jest to pierwsza wystawa prezentująca polskich twórców zrzeszonych w SPAK. Na wystawie zostaje przyznana Honorowa Nagroda Plebiscytu Publiczności. Otrzymuje ją Jerzy Baszkowski za rysunek „Jesteśmy bez skazy”.
Zarząd główny SPAK powołuje Komisję Artystyczną w składzie:
Przewodniczący – Juliusz Puchalski, członkowie: Antoni Chodorowski, Zbigniew Lengren, Lech Zahorski, Zbigniew Ziomecki.

Kierownik biura SPAK Tadeusz Kielan, zostaje redaktorem naczelnym miesięcznika „Projekt”.

Teresa Jakubowska zostaje przedstawicielką SPAK w Społecznej Komisji Socjalnej przy zakładzie Obsługi Socjalnej Artystów Plastyków PP „Sztuka Polska”.
W trakcie spotkania, w październiku 1987 roku, dyrektor Departamentu Plastyki MKiSz Maciej Kurkiewicz proponuje SPAK-owi organizację międzynarodowego pleneru z ministerialnym dofinansowaniem. Komisarzem pleneru zostaje wiceprezes SPAK Zbigniew Jujka. Plener zorganizowany wspólnie z plenerem Satyrykon odbywa się w dniach 20-25 czerwca na terenie województwa legnickiego.
Następuje rozstrzygnięcie wewnętrznego konkursu na znaczek SPAK. Pierwszą nagrodę honorową otrzymuje Julian Bohdanowicz. Drugą nagrodę otrzymuje Witold Mysyrowicz.
SPAK tworzy sekcję karykaturzystów Polaków zamieszkałych za granicą. Prowadzenie sekcji zostaje powierzone Julianowi Bohdanowiczowi.
W listopadowych wyborach do Sekcji Graficznej Zarządu ZAIKS zostaje wybrany Radun Bator.
Początek przygotowań do II Salonu SPAK „Polska 2000”.
Z inicjatywy Zenona Żyburtowicza Zarząd SPAK rozpatruje propozycję ustanowienia członkostwa SPAK dla fotografików uprawiających kategorię „foto – żart”. W grudniu I sekretarz KW PZPR Janusz Kubasiewicz przyjmuje delegację SPAK w składzie: prezes E. Lipiński, kierownik biura T. Kielan. Omawiają oni sprawy inwestycji związanych z rozbudową Muzeum Karykatury oraz lokalu biurowo-wystawienniczego SPAK.
13 listopada umiera wybitny grafik i karykaturzysta, członek Zarządu Głównego SPAK Stanisław Ibis-Gratkowski (ur. w 1923). Zarząd Główny SPAK na posiedzeniu w dniu 5 grudnia przyjmuje do Zarządu na wakujące miejsce Teresę Jakubowską.

1989
Kierownik biura SPAK Tadeusz Kielan składa rezygnację w związku z nasilającymi się obowiązkami redaktora naczelnego „Projektu”. Nowym kierownikiem biura zostaje zastępca dyrektora Muzeum Karykatury Ferdynand Ruszczyc. Rezygnację składa również księgowa SPAK Janina Czarnota. Nową księgową zostaje Krystyna Sobieszczańska.
Eryk Lipiński otrzymuje z rąk dyrektora T. Julkiewicza Złoty ołówek Satyrykonu 1989 przyznany za całokształt twórczości.
E. Lipiński uhonorowany zostaje Medalem Zasłużonego dla Kultury Polskiej przyznanym przez Radę Państwa PRL. Dekoracji dokonuje minister kultury i sztuki Aleksander Kawczuk.
Na zaproszenie SPAK goszczą w czerwcu, w Polsce przedstawiciele sekcji karykatury Litewskiego Związku Plastyków: Valentinas Ajauskas, Juczas Griusys i Kestutis Siaulytis. Goście zwiedzają Warszawę, uczestniczą w imprezach Satyrykonu 89 oraz odwiedzają Kraków.
Praski odłam SPAK: Jacek Frankowski, Marek Grabowski, Marek Konecki, Waldemar Rukść i Grzegorz Szumowski – prezentuje w czerwcu swe prace na wystawie w Klubie Ikar.
W sierpniu reprezentacja SPAK, w składzie: wiceprezes Z. Jujka, sekretarz J. Frankowski, członek G. Szumowski – składa wizytę w siedzibie władz „Solidarności” w Gdańsku. Celem wizyty jest rozeznanie możliwości współpracy obu związków w dziedzinie kultury. Z. Jujka otrzymuje upoważnienie do prowadzenia dalszych rozmów w tej kwestii.
W wyniku zmiany ustawy Prawo o stowarzyszeniach od 1 stycznia 1990 roku nie będzie możliwe dotowanie podmiotowe organizacji politycznych, zawodowych i społecznych z budżetu państwa. SPAK, który dotychczas był finansowany przez Ministerstwo Kultury i Sztuki, musi odtąd radzić sobie sam. Możliwe będzie jedynie ubieganie się o dotacje celowe. W związku z nową sytuacją stowarzyszenia zarząd SPAK zwołuje na dzień 22 stycznia 1990 roku Nadzwyczajne Walne Zebranie SPAK.

1990
22 stycznia odbywa się Nadzwyczajne Walne Zebranie SPAK. Zostają dokonane istotne zmiany w statucie SPAK. Dyskusja o problemach nurtujących środowisko i nad pozyskaniem źródeł finansowania SPAK. Wybierane są nowe władze SPAK. Eryk Lipiński zgłasza rezygnację z kandydowania do nowych władz i przez aklamację zostaje ustanowiony prezesem honorowym SPAK. Walne zebranie ustala nową wysokość miesięcznej składki członkowskiej na kwotę 3000 złotych. Upoważnia też zarząd do ustalania przyszłych wysokości składek na poziomie 1% średniej płacy krajowej (gdyby taką zasadę przyjąć w roku 2007, składka roczna wynosiłaby 312 zł).
Wybrano nowe władze w składzie:
Zarząd Główny SPAK
Prezes – Zbigniew Jujka
Wiceprezesi – Julian Bohdanowicz, Jerzy Flisak
Sekretarz – Jacek Urbański
Skarbnik – Jacek Frankowski
Członkowie – Antoni Chodorowski, Krzysztof Izydor Konopelski, Marian Matocha, Grzegorz Szumowski, Zbigniew Ziomecki
Komisja Rewizyjna
Przewodniczący – Józef Burniewicz
Wiceprzewodniczący – Bogumił Wtorkiewicz
Sekretarz – Maciej Dworak
Członkowie – Marek Michalski, Maciej Pietrzyk
Sąd Koleżeński
Przewodnicząca – Nina Michalska
Wiceprzewodniczący – Radun Bator
Sekretarz – Mirosław Zdrodowski
Członkowie – Marek Konecki, Andrzej Podkula

Zarząd SPAK powołuje nową Komisję Artystyczną w składzie: Zbigniew Lengren, Janusz Obłucki, Juliusz Puchalski, Lech Zahorski, Zenon Żyburtowicz.
Obok istniejącej już sekcji „foto-żartu” zostaje powołana również sekcja karykatury portretowej, jej kierownikiem zostaje Grzegorz Szumowski, oraz sekcja współpracy z zagranicą pod kierownictwem Krzysztofa Konopelskiego.
Ustala się, że akcją „aukcji karykatur”, prowadzoną wspólnie z Polskim Domem Aukcyjnym, kierować będzie Jacek Frankowski, a przygotowanie wydawnictwa „Rysunek zakazany” prowadzić będzie Jerzy Flisak.
Waldemar Rukść zostaje kierownikiem artystycznym Witryny Karykaturzystów w mokotowskim EMPiK-u w Warszawie.
Dzięki życzliwości Witolda Filler w galerii „Szpilek”, odbywa się wystawa przedaukcyjna, a następnie (28 kwietnia) aukcja rysunków satyrycznych i karykatur. Idąc za ciosem Witold Filler proponuje Polskiemu Domowi Aukcyjnemu sprzedaż karykatur w trakcie premiery sztuki R.M Grońskiego „Obyś żył w ciekawych czasach” w Teatrze Syrena, w Warszawie.
8 czerwca do aukcji „12 wesołych gniewnych” wystawione zostają prace: A. Chodorowskiego, A. Dziatlika, J.Frankowskiego, J. Gawłowskiego, S. Ibisa-Gratkowskiego, Z. Jujki, Sz. Kobylińskiego, I. Kulczyńskiej, J. Lachowicza, Z. Lengrena, M. Pietrzyka, Z. Ziomeckiego. Zostają sprzedane prace 7 autorów za sumę 15 000 000 złotych.
SPAK włącza się w obchody 10-lecia „Solidarności” organizując wystawę satyry politycznej w Staromiejskim Domu Kultury w Gdańsku, w okresie 15.08-10.09.

1991
Zarząd SPAK przyznaje tytuł „mister karykatury 90” Lechowi Wałęsie za propagowanie karykatury (wręczenie papieżowi zbioru karykatur „Przez płot”).
Odbywa się wiele aukcji karykatur cieszących się zróżnicowanym zainteresowaniem.
27 września umiera Eryk Lipiński (ur. 1908).

1992
2 maja kończy się pierwszy konkurs rysunku satyrycznego organizowanego przez SPAK i Muzeum Karykatury (wręczenie dyplomów i otwarcie wystawy w Muzeum Karykatury).
W październiku, z inicjatywy SPAK i Muzeum Karykatury, na zaproszenie konsula generalnego RP w Nowym Jorku Jerzego Surdykowskiego, ma miejsce prezentacja, w nowojorskiej siedzibie konsulatu wystawy „Polisch Satirical Art”. Pokazano 132 prace 33 autorów.
Do SPAK zostają przyjęci: Czesław Przęzak i Ireneusz Kowalski.
Prężnie działa Witryna Karykatury przy mokotowskim KMPiK (Warszawa, ul. Dąbrowskiego 7). W 1992 roku pokazuje m.in. prace Jerzego Flisaka, Marka Polańskiego i Tomasza Brody.

1993
W lutym odbywa się trzecie Walne Zebranie Członków SPAK.
Wybrano nowe władze:
Zarząd Główny SPAK
Prezes – Zbigniew Jujka
Wiceprezesi – Julian Bohdanowicz, Jacek Urbański
Sekretarz – Maciej Pietrzyk
Skarbnik – Marek Michalski
Członkowie – Jerzy Flisak, Szczepan Sadurski, Andrzej Stok, Zbigniew Ziomecki.

Ukazuje się album pt. „III Rzeczpospolita w karykaturze” wydany przy współpracy SPAK i Muzeum Karykatury.
Do SPAK zostają przyjęci: Małgorzata Gnyś, Mirosław Andrzejewski, Mirosław Owczarek, Andrzej Graniak i Grzegorz Regulski.
W Witrynie Karykatury przy KMPiK zostają zaprezentowane prace Dariusza Pietrzaka, Andrzeja Graniaka i Janusza Stannego.
Przygotowywany jest przez wydawnictwo BGW album „Karykaturzyści polscy”.
W czerwcu ma miejsce otwarcie w Lyonie (Francja) wystawy „Współczesna karykatura polska”.
Karykaturzystą roku zostaje wybrany prof. Janusz Stanny.

1994
Po raz kolejny zostaje zaprezentowany wybór prac polskich karykaturzystów w Nowym Jorku (USA). W marcu, w Konsulacie Generalnym RP w Nowym Jorku, zostaje pokazana druga edycja wystawy „Polisch Satirical Art”. Prezentacja obejmuje 150 prac 59 artystów.
W dniach 23-29 maja odbywa się w Zamościu plener karykaturzystów.
Ukazuje się album „Karykaturzyści polscy” autorstwa F. Ruszczyca i J. Urbańskiego, wydany przez wydawnictwo BGW. Album jest pierwszą próbą chronologicznego i całościowego przedstawienia prac twórców polskich zajmujących się Karykaturą.
W Galerii Pałacowej Muzeum Narodowego (Gdańsk) powstaje Salon Karykatury.
W Olsztynie zostaje zorganizowane, pod patronem SPAK i Muzeum Karykatury, „Targowisko Humoru i Satyry”. Grand Prix zdobywa Andrzej Czyczyło.
W Londynie (Wielka Brytania) w salach Instytutu Kultury Polskiej jest prezentowana wystawa „Współczesna karykatura polska”. Zostają wystawione prace 48 autorów.

1995
Kolejny raz zostaje pokazana wystawa polskiej karykatury w Konsulacie Generalnym RP w Nowym Jorku (USA) oraz w Museum of Cartoon Art – Miami na Florydzie.
W Zamościu odbywa się po raz drugi plener karykaturzystów.
Dotychczasowy dyrektor Muzeum Karykatury Ferdynand Ruszczyc, pełniący jednocześnie funkcję dyrektora biura SPAK, otrzymuje nominację na stanowisko dyrektora Muzeum Narodowego w Warszawie. Uchwała z 29 maja 1995 roku – nowym dyrektorem biura SPAK zostaje Jacek Urbański.

1996
Odbywa się kolejne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków SPAK.
Wybrane zostają nowe władze:
Zarząd SPAK
Prezes – Maciej Pietrzyk
Wiceprezesi – Zbigniew Jujka, Jacek Frankowski
Sekretarz – Szczepan Sadurski
Skarbnik – Agieszka Korczak-Ostrowska
Członkowie – Artur Krajewski, Radun Bator Komisja Rewizyjna SPAK
Przewodniczący – Bogumił Wtorkiewicz
Sąd Koleżeński SPAK
Przewodniczący – Grzegorz Szumowski

We wrześniu, zostaje wręczony medal Krzywego Ołówka z Wieńcem i dyplom nadania tytułu Doctora Humoris Causa Rolandowi Toporowi podczas wernisażu jego wystawy w Muzeum Karykatury w Warszawie.

1997
Z inicjatywy prezesa SPAK Macieja Pietrzyka zostaje podjęta współpraca ze Słowackim Stowarzyszeniem Karykaturzystów, wynikiem której są wspólne prezentacje.

1998
Zostaje wręczony medal Krzywego Ołówka z Wieńcem i dyplom nadania tytułu Doctora Humoris Causa Sławomirowi Mrożkowi podczas wernisażu jego wystawy w Muzeum Karykatury w Warszawie.
W maju Zarząd Główny odwołuje prezesa SPAK Macieja Pietrzyka. Nowym prezesem zostaje wybrany Jacek Frankowski. Na wakującą funkcję wiceprezesa wybrano Raduna Batora. Po tych zmianach skład Zarządu SPAK przedstawia się następująco:
Prezes – Jacek Frankowski
Wiceprezesi – Zbigniew Jujka, Radun Bator
Sekretarz – Szczepan Sadurski
Skarbnik – Agnieszka Korczak-Ostrowska
Członkowie – Artur Krajewski, Maciej Pietrzyk.

Zostaje podjęta ponownie próba utworzenia FECO Poland. SPAK zgłasza akces członkostwa. W skład grupy założycielskiej polskiej sekcji FECO wchodzą: Radun Bator, Marek Wojciech Chmurzyński, Jacek Frankowski, Zbigniew Jujka, Marek Konecki, Edward Lutczyn, Dariusz Łabędzki, Maciej Pietrzyk, Szczepan Sadurski, Henryk Sawka, Grzegorz Szumowski, Bogumił Wtorkiewicz, Zenon Żyburtowicz.
Przygotowywana jest wystawa „Eros w karykaturze”, która zaprezentowana będzie w Bratysławie (Słowacja), we współpracy ze Słowackim Stowarzyszeniem Karykaturzystów.
Przedstawiciele Brytyjskiego Stowarzyszenia Karykaturzystów (BCA) zapraszają SPAK do wzięcia udziału w wystawie światowej karykatury politycznej „The great callenger 1998”.

1999
Prężnie działają galerie terenowe. Obok Ogólnopolskiego Salonu Humoru i Satyry, prowadzonego przez Macieja Pietrzyka w Bielańskim Ośrodku Kultury w Warszawie, znacznym dorobkiem dokumentuje się Pub Galeria Pirania w Jarosławiu, prowadzona przez Henryka Cebulę, we Włocławku powstaje galeria Na Drabinie, którą kieruje Grzegorz Misiak.
Odbywa się kolejne Walne Zebranie Członków SPAK. W skład nowych władz SPAK wchodzą:
Zarząd SPAK
Prezes – Jacek Frankowski
Wiceprezesi – Henryk Cebula, Grzegorz Misiak
Sekretarz – Krzysztof Konopelski
Skarbnik – Andrzej Bakiera
Członkowie Zarządu – Andrzej Graniak, Artur Krajewski, Sławomir Łuczyński
Komisja Rewizyjna
Przewodniczący – Marian Matocha
Członkowie – Mirosław Krzyśków,
Izabela Kulczyńska, Dariusz Pietrzak
Sąd Koleżeński
Przewodniczący – Radun Bator
Członkowie – Andrzej Adamowicz, Leszek Hermanowicz, Adam Jurkowski

Zarząd SPAK powołuje Komisję Artystyczną w składzie:
Julian Bohdanowicz, Jerzy Flisak, Zbigniew Jujka, Tomasz Jura, Zbigniew Lengren, Juliusz Puchalski, Henryk Sawka, Grzegorz Szumowski, Bogumił Wtorkiewicz, Zbigniew Ziomecki.
Trwają przygotowania do wystawy II Salon SPAK zatytułowanej „Rok 2000 i co dalej”. Wystawa ma być prezentowana na początku 2000 roku w Muzeum Karykatury.
Do SPAK zostają przyjęci: Tomasz Broda, Jacek Podlasiński, Tadeusz Ruciński, Tytus Byczkowski, Andrzej Jacyszyn, Tomasz Jura, Piotrek Kanarek, Stefan Sierhiej.
Organizatorzy festiwalu karykatury w Ankarze (Turcja) zapraszają SPAK do zaprezentowania wystawy polskiej karykatury w Turcji.
Sławomir Łuczyński zdobywa w ciągu całego roku 5 nagród na międzynarodowych konkursach rysunku satyrycznego (Japonia, Holandia, Włochy x 2 i Belgia).

2000
Muzeum Karykatury prezentuje wystawę II Salonu SPAK pt. „Rok 2000 i co dalej”. Wystawionych zostaje 170 prac 102 artystów. Jest to powrót do idei salonu SPAK, zapoczątkowanej przez Eryka Lipińskiego ponad 10 lat temu.
W Ustce odbywa się ŁYK’end SATYRY – plener, którego finałem jest prezentacja wystawy Tomasza Brody, wystawa poplenerowa i koncerty kabaretowe. Imprezę organizuje Andrzej Graniak.
Rusza Satyrblues Night, organizowany przez Victora Czurę w Tarnobrzegu.
Po raz pierwszy zostają przyznane Eryki. Laureatami zostają Stanisław Tym i Tomasz Broda oraz Antonii Chodorowski

2001
Latem odbywa się druga edycja ŁYK’endu SATYRY w Ustce. Oprócz wystawy poplenerowej zaprezentowana zostaje wystawa Luca Descheemaekera z Belgii, II Salon SPAK, wystawa pokonkursowa „Brydżem bliżej”.
Odbywa się kolejna edycja Satyrblues Night.
Przyznane zostają Eryki:
Dużego Eryka otrzymują: Zbigniew Jujka, Muzeum Karykatury, Gwidon Miklaszewski i Henryk Cebula.

2002
W Muzeum Karykatury odbywa się wystawa III Salonu SPAK.
Kolejne Walne Zebranie Członków SPAK odbywa się 3 kwietnia.
Wyłoniono nowe władze:
Zarząd SPAK
Prezes – Jacek Frankowski
Wiceprezesi – Tomasz Jura, Grzegorz Misiak
Sekretarz – Andrzej Graniak
Skarbnik – Sławomir Łuczyński
Członkowie zarządu – Krzysztof Konopelski, Mirosław Krzyśków, Andrzej Adamowicz.
Komisja Rewizyjna
Przewodniczący – Dariusz Pietrzak
Członkowie – Krzysztof Toboła, Jacek Podlasiński, Zenon Porzucek
Sąd Koleżeński
Przewodniczący – Radun Bator
Członkowie – Adam Jurkowski, Tadeusz Ruciński, Grzegorz Sobczak

Ze SPAK odchodzą: Grzegorz Szumowski
i Artur Krajewski.

W Ustroniu Morskim ma miejsce I plener rysowników satyrycznych Morka.

W Ustce na ŁYK’endzie SATYRY zostaje zaprezentowana wystawa Jarosława Wojtasińskiego. Od tego roku impreza traci charakter pleneru i staje się cykliczną prezentacją polskiej karykatury i koncertów kabaretowych.

Na trwałe w mapę imprez satyrycznych Polski wpisuje się Satyrblues (od tej edycji nazwa imprezy ulega sktóceniu).

Zostają przyznane Eryki.
Dużego Eryka otrzymują: „Satyrykon”,
Zbigniew Lengren i Szymon Kobyliński.
Małego Eryka otrzymał Sławomir Łuczyński.

2003
W galerii kawiarni Nowy Świat odbywa się prezentacja dorobku pleneru w Ustroniu Morskim. Wystawa nosi tytuł „Lato w środku zimy”.
Kolejna edycja pleneru w Ustroniu Morskim, gdzie odbyły się Warsztaty Artystyczne Morka.
W Ustroniu Morskim zostaje utworzona Aleja Sław Karykatury Polskiej, przy której stają trzy pierwsze ławeczki z rysunkami artystów karykatury. Zostają nimi uhonorowani:
Eryk Lipiński, Juliusz Puchalski, Zbigniew Ziomecki, Zbigniew Lengren, Jerzy Flisak, Zbigniew Jujka.
ŁYK’end SATYRY prezentuje twórczość Arkadiusza Maniuka.
Odbywa się plener leśny w Gołuchowie.
Kolejna edycja Satyrblues.
Przyznane zostają Eryki.
Dużego Eryka otrzymują:
Grzegorz Szumowski, Andrzej Czeczot i Sławomir Łuczyński.

2004
W galerii kawiarni Nowy Świat odbywa się prezentacja dorobku pleneru w Ustroniu Morskim.
IV Salon SPAK „Leśne żywoty i żywioły” ma formułę konkursu. Grand Prix zdobywa Leszek Ołdak. Wystawa zaprezentowana zostaje w Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa w Warszawie. Później jest pokazywana w wielu miejscach w Polsce.
Odbywa się kolejny plener w Ustroniu Morskim i odsłaniane zostają tam kolejne ławeczki Sław Karykatury Polskiej. Zostają nimi uhonorowani: Szymon Kobyliński, Tomasz Jura, Andrzej Mleczko, Andrzej Czeczot, Janusz Stanny, Sławomir Mrożek.
Na V ŁYK’endzie SATYRY w Ustce zaprezentowane zostają wystawy: pomysłodawcy imprezy Andrzeja Graniaka oraz prace Grzegorza Sobczaka.
Kolejna edycja Satyrblues.
W Kożuchowie odbywa się konkurs organizowany przez KOKiS „Zamek”, przy współudziale SPAK.
Przyznane zostają Eryki.
Dużego Eryka otrzymuje Satyrblues i Marek Raczkowski.
Małego Eryka otrzymują:Mirosław Krzyśków, Mirosław Hajnos, Michał Graczyk.

Do SPAK zostają przyjęci: Zbigniew Szymański, Janusz Kożusznik, Mirosław Jabłonka, Kazimierz Napiórkowski, Józef Burniewicz i Jarosław Jaworski.

2005
W maju ukazuje się pierwszy numer Biuletynu SPAK w wersji elektronicznej, który zostaje umieszczony w internecie.
W Kożuchowie zostaje rozstrzygnięta druga edycja konkursu organizowanego przez KOKiS „Zamek”, przy współudziale SPAK.
„Biskupin w oku satyry” – odbywa się pierwszy plener satyryczny w Biskupinie zorganizowany przez muzeum w Biskupinie, Pałucką Lożę Szyderców i SPAK (komisarzem zostaje Dariusz Pietrzak).
ŁYK’end SATYRY prezentuje twórczość Andrzeja Mleczki i Jakuba Wiejackiego.
Odbywa się kolejny plener w Ustroniu Morskim i odsłonięcie następnych ławeczek. Tym razem zostają uhonorowani: Antoni Chodorowski, Marek Raczkowski, Andrzej Dudziński, Henryk Sawka, Julian Bohdanowicz, Bohdan Butenko.
Odbywa się Satyrblues.
Do SPAK zostają przyjęci: dyrektor Muzeum Karykatury Marek Wojciech Chmurzyński, Jerzy Wasiukiewicz i Małgorzata Lazarek.
Ze SPAK odchodzi Szczepan Sadurski.
Zostają przyznane Eryki.
Dużego Eryka otrzymuje: Mirosław Hajnos, Małe Eryki przypadają: galerii Na Drabinie (Włocławek) i organizatorom ŁYK’endu SATYRY (Ustka).
Objawia się talent Pawła Kuczyńskiego. Ten młody artysta w ciągu roku zdobył 12 nagród w konkursach na całym świecie.
W listopadzie odbywa się kolejne Walne Zebranie Członków SPAK.
Wybrano nowe władze SPAK:
Zarząd SPAK
Prezes – Andrzej Graniak
Wiceprezesi – Mirosław Hajnos,
Grzegorz Misiak
Sekretarz – Dariusz Pietrzak
Skarbnik – Witold Mysyrowicz
Członkowie zarządu – Jacek Frankowski,
Michał Graczyk
Komisja Rewizyjna
Przewodniczący – Jakub Wiejacki
Wiceprzewodniczący – Jerzy Wasiukiewicz
Sekretarz – Arkadiusz Maniuk
Członek – Radun Bator
Sąd Koleżeński SPAK
Przewodniczący – Kazimierz Napiórkowski
Wiceprzewodniczący – Krzysztof Konopelski
Sekretarz – Tomasz Niewiadomski
Członkowie – Adam Jurkowski, Jacek Podlasiński

2006
1 stycznia startuje pierwsza oficjalna strona internetowa SPAK pod adresem www.spak.art.pl.
SPAK opuszcza Mirosław Hajnos rezygnując tym samym z funkcji wiceprezesa.
1 kwietnia zostaje otwarty w Muzeum Karykatury „V Salon SPAK. Polska gola”. Wystawę przygotowano we współpracy z Polskim Związkiem Piłki Nożnej. W czasie trwania wystawy zostaje przeprowadzony plebiscyt publiczności. Laureatem pierwszej nagrody zostaje Robert Mirowski, a drugiej Marek Prusisz. Wystawa jest prezentowana jeszcze w ciągu roku w Lipsku (Niemcy), Ustce, Radzyniu Podlaskim, Kielcach i Włocławku.
Odbywa się plener w Wieliczce pt. „Sól w oku satyry”, którego efektem jest wystawa poplenerowa zaprezentowana w podziemnych salach muzeum w Wieliczce (komisarzem pleneru jest Dariusz Pietrzak).
Kolejny plener w Biskupinie „Biskupin na wesoło” (komisarzem pleneru jest Dariusz Pietrzak).
Zostaje rozstrzygnięta III edycja Międzynarodowego Konkursu na Rysunek Satyryczny w Kożuchowie. Tym razem tematem konkursu jest „Ochrona przed chłodem i upałem”. Wyróżnienie specjalne SPAK otrzymał Mirosław Kuźma.
ŁYK’end SATYRY pokazuje wystawę prac Sławomira Łuczyńskiego i „V Salon SPAK. Polska gola”.
W Ustroniu Morskim przybywa jedna ławeczka Sław Karykatury. Zasiadają na niej Edward Lutczyn i Henryk Cebula.
Kolejna edycja Satyrblues.
Przyznane zostają Eryki.
Dużego Eryka otrzymują: dyrektor Muzeum Karykatury Marek Wojciech Chmurzyński i Paweł Kuczyński.
Małe Eryki przypadają: Grażynie Godziejewskiej i Henrykowi Cebuli.

Na 25. Międzynarodowym Festiwalu Rysunku Prasowego i Humorystycznego, w St. Just Le Martel (Francja) pokazana zostaje wystawa polskiej karykatury współczesnej (350 prac 32 autorów).
Przeprowadzona zostaje szeroka akcja weryfikacyjna mająca na celu uporządkowanie spraw personalnych w SPAK i ściągnięcie zaległych (od 2003 roku) składek członkowskich. Na liście członków SPAK, po weryfikacji, zostaje 110 osób (przed weryfikacją na liście członków stowarzyszenia figurowało ponad 200 osób).
W poczet członków SPAK zostaje przyjęty Paweł Kuczyński.
Rozpoczynają się przygotowania do uroczystości obchodów 20-lecia SPAK przypadających w 2007 roku.

2007
Na wniosek Komisji Rewizyjnej odbywa się 23 marca Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków SPAK zwołane w celu odwołania zarządu. Wniosek o odwołanie zarządu zostaje oddalony – „za” pada tylko 1 głos.
W poczet członków SPAK zostaje przyjęty Marek Prusisz.
SPAK po wielu latach przerwy przyznaje nagrodę honorową na legnickim Satyrykonie. Laureatem zostaje artysta irański Ghasem Lotfi.
Zostaje rozstrzygnięta IV edycja Międzynarodowego Konkursu na Rysunek Satyryczny w Kożuchowie. Tym razem tematem konkursu jest „gazeta”. Wyróżnienie specjalne SPAK otrzymuje artysta belgijski Tony Houbrechts.
W lipcu odbywa się V edycja Warsztatów Artystycznych Morka w Ustroniu Morskim, powstaje Promenada Humoru i Satyry.
Kolejna edycja pleneru w Biskupinie pt. „Weseli sąsiedzi Słowian”. Tym razem wystawa poplenerowa została pokazana w Muzeum Ziemi Pałuckiej w Żninie.
ŁYK’end SATYRY prezentuje twórczość Edwarda Lutczyna i Pawła Kuczyńskiego.
Odbywa się 8. Satyrblues.
Do SPAK przyjęty został Sławomir Mikawoz.
Ze SPAK odchodzi dyrektor Muzeum Karykatury Marek Wojciech Chmurzyński, jednocześnie przywrócony zostaje mu tytuł członka honorowego SPAK.
Objęcie funkcji wiceprezesa SPAK zarząd zaproponował Dariuszowi Łabędzkiemu. Propozycja ta została przyjęta.
10 grudnia w Muzeum Karykatury otwarto wystawę jubileuszową „20 lat wSPAK”,
na której również wręczono Eryki.
Duży Eryk przypadł Elżbiecie Pietraszko.
Mały Eryk trafił do Macieja Pietrzyka.

2008
21 lutego 2008 roku w Warszawie, w wieku 78 lat, zmarł Jerzy Flisak.