«

»

Regulamin I Polanickiego Biennale Rysunku Satyrycznego

Szanowni Państwo,

Mam zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w I Polanickim Biennale Rysunku Satyrycznego, poświęconego kurortom i kuracjuszom. Rozstrzygniecie konkursu jest zaplanowane
na sierpień 2013 roku. Prawie półroczny okres wystarczy z pewnością na przygotowanie interesującego i zabawnego rysunku. Bardzo na to w Polanicy czekamy. Dotychczas organizowane przez nas (czyli przez Miejską Bibliotekę Publiczną, „poganianą” przez Michała Graczyka) wystawy rysunku satyrycznego – zarówno zbiorowe,
jak i indywidualne, cieszyły się dużą popularnością. Stąd też zrodził się pomysł, żeby
tę profilaktyczną, a nawet wręcz uzdrawiającą dawkę humoru aplikować mieszkańcom
i kuracjuszom ze stałą częstotliwością. Patronat honorowy nad Biennale objął Burmistrz Polanicy-Zdroju świadomy tego, że lepszą drogą do odzyskania zdrowia jest uśmiech
niż reformy NFZ. Życzę świetnych, zabawnych pomysłów i jeszcze raz serdecznie zapraszam do Polanicy.

 

Iwona Mokrzanowska

Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Polanicy-Zdroju

Regulamin I Polanickiego Biennale Rysunku Satyrycznego

pod honorowym patronatem Burmistrza Polanicy-Zdroju

 

 

 1. Konkurs skierowany jest do wszystkich rysowników mieszkających w Polsce i poza jej granicami.
 2. Każdy autor może przesłać maksymalnie dwie oryginalne prace.
 3. Format prac: A4 lub A3.
 4. Każda praca powinna być czytelnie opisana na odwrocie i zawierać następujące dane: imię i nazwisko autora oraz jego adres.
 5. Tematem Biennale są kuracjusze, kurorty i wesołe życie kuracjuszy w kurortach,
  ze szczególnym uwzględnieniem Polanicy-Zdroju.
 6. Organizatorzy przewidują nagrody finansowe w następującej wysokości:
 7. I miejsce – 1000 zł,
 8. II miejsce – 700 zł,
 9. III miejsce – 500 zł.
 10. Termin nadsyłania prac upływa 31 lipca 2013 roku.
 11. Wszystkie nadesłane na konkurs prace zostaną pokazane na wystawie zbiorowej
  w Miejskiej Bibliotece Publicznej oraz w Pijalni Zdrojowej w Polanicy-Zdroju, czynnej od sierpnia do października 2013 roku.
 12. Po zakończeniu wystawy prace przechodzą na własność organizatora i będą służyć
  do celów promocyjnych Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz miasta Polanica-Zdrój. Organizator zastrzega, że każda publiczna prezentacja prac nadesłanych na konkurs będzie zawsze opatrzona imieniem i nazwiskiem jej autora.
 13. Wszyscy autorzy prac nadesłanych na konkurs otrzymają egzemplarz katalogu wydanego przez organizatora.
 14. Rozstrzygnięcie konkursu, wręczenie nagród oraz otwarcie wystawy pokonkursowej nastąpi w sierpniu 2013 roku.
 15. Prace w bezpiecznym opakowaniu należy przesłać na adres:

Miejska Biblioteka Publiczna

al. Wojska Polskiego 23

57-320 Polanica-Zdrój

z dopiskiem I Polanickie Biennale Rysunku Satyrycznego

 1. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zadeklarowanych kwot nagród pieniężnych lub odwołania  konkursu, jeżeli liczba nadesłanych prac będzie zbyt mała. W tej sytuacji organizator odeśle autorom prace zgłoszone na konkurs.