«

»

MIĘDZYNARODOWY KONKURS NA RYSUNEK SATYRYCZNY „WARSZAWA I WARSZAWKA”

Z okazji 35. rocznicy powstania Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego w Warszawie
zapraszam do wzięcia udziału w Międzynarodowym Konkursie na Rysunek Satyryczny:

„Warszawa i Warszawka” czyli dobrze i lepiej o naszej stolicy.

Warszawa stolica Polski to jedno z największych pod względem liczby ludności miast w Europie. Długa, bo sięgająca IX wieku, historia Warszawy może zafascynować. To miasto – zrównane z ziemią, zburzone i spalone w czasie II wojny światowej i odbudowane po 1945 r. – żyje, mimo że miało go nie być. Warszawa to miasto odznaczone Krzyżem Srebrnym Orderu Wojennego Virtutti Militari.

Miasto fascynujące, ale nie wolne od problemów uprzykrzających życie jego mieszkańcom. Jak każda wielka aglomeracja potrafi zachwycić rozmachem, ale i rozzłościć korkami ulicznymi. Jak ją widzą ci, którzy tu mieszkają, jak odwiedzający ją mieszkańcy innych polskich miast; jaka jest w oczach cudzoziemców; czym bawi, czym złości, a czym zachwyca – to zilustrują wnikliwi obserwatorzy, jakimi są… artyści karykatury.


REGULAMIN KONKURSU

 1. W konkursie mogą brać udział artyści z całego świata.
 2. Każdy uczestnik konkursu może nadesłać maksymalnie 5 prac.
 3. Rysunki muszą być oryginalne, podpisane przez autora. Format prac maksymalnie 42 x 30 cm.
  Na odwrocie należy umieścić następujące informacje: imię i nazwisko autora, adres, tytuł i rok powstania pracy.
 4. Razem z pracami oczekujemy na CV w języku polskim lub angielskim (publikacje, wystawy, nagrody).
  Karta uczestnictwa w konkursie jest do pobrania poniżej.
 5. Prace należy nadsyłać do 15 maja 2013 r. pod adresem:
  Muzeum Karykatury
  ul. Kozia 11
  00-070 Warszawa
 6. Nagrody i wyróżnienia regulaminowe:
  Grand Prix – 8000 zł (ok. 2000 Euro)
  Pierwsza Nagroda 4000 zł
  Druga Nagroda 3000 zł
  Trzecia Nagroda 2000 zł
  3 Wyróżnienia po 1000 zł
 7. Jury obradujące pod przewodnictwem Zygmunta Zaradkiewicza, dyrektora Muzeum Karykatury w Warszawie, ogłosi swój werdykt do końca czerwca 2013 r.
 8. Jury może dokonać innego podziału nagród. Decyzja jury jest ostateczna i nie podlega odwołaniu.
 9. Prace nagrodzone przechodzą na własność Muzeum Karykatury razem z majątkowymi prawami autorskimi. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do pozostawienia w swoich zbiorach po jednej pracy każdego uczestnika konkursu. Pozostałe prace zostaną zwrócone autorom tylko na ich formalne pisemne życzenie po zakończeniu wszelkich działań związanych z wystawą pokonkursową.
 10. Uczestnictwo w konkursie oznacza, że autor prac wyraża zgodę na ich bezpłatną publikację w celach promocyjnych konkursu na wszelkich polach eksploatacji.
 11. Wszyscy autorzy, których prace będą prezentowane na wystawie otrzymają bezpłatnie katalog wystawy.

Karta zgłoszenia do pobrania na stronie Muzeum Karykatury.