«

»

O SPAK w „Ambasadorze”

W numerze 16/2012 czasopisma „Ambasador”, które było jednym z patronów medialnych,
opublikowano na 2 stronach informację o wystawie z okazji 25 – lecia SPAK, która trwa w Tetrze Rampa.

„Ambasador” jest ilustrowanym, ekskluzywnym magazynem poświęconym dyplomacji, polityce zagranicznej i sprawom międzynarodowym.