«

»

Polacy w Skopje

Okładka katalogu

Do polski dotarł katalog z World Gallery of Cartoons – Skopje (Macedonia), w którym znalazły się rysunki polskich autorów: Czesława Przęzaka, Henryka Cebuli, Joanny Wasiak-Bassa  i Mirosława Hajnosa.