«

»

Cebula w albumie

Okładka albumu

Ukazał się 3 tom albumu Sztuka Podkarpacia – Wydawnictwa Podkarpackie Towarzystwo Sztuk Pięknych – w którym zamieszczone zostały reprodukcje dzieł i sylwetki artystów Podkarpacia.

Wśród 51artystów znalazł się Henryk Cebula - w albumie znalazły się reprodukcje jego prac rysunkowych.

Promocja albumu odbyła się w Rzeszowie, 25 października b.r. – połączona była ze spotkaniem z artystami.