«

»

Frankowski w Poczesnej

Stowarzyszenie Polskich Artystów Karykatury przyznało Honorową Odznakę SPAK – z prawem do noszenia – wójtowi Gminy Poczesna – Krzysztofowi Ujmie.

Wyróżnienie to wręczył – Jacek Frankowski. Wyróżnienie to zostało przyznane Krzysztofowi Ujmie za krzewienie kultury i propagowanie sztuki karykatury na terenie Gminy Poczesna. W miejscowym Centrum Kultury, na przestrzeni kilku miesięcy, można oglądać już drugą wystawę karykatur.

Wyróżnienie dla wójta Ujmy, zostało przyznane podczas VI Balu Charytatywnego, który odbył się w Poczesnej 16 listopada, a z którego dochód przeznaczony zostanie na doposażenie gabinetu rehabilitacyjnego, który powstanie na terenie Gminy Poczesna. Bal był też okazją do uroczystego otwarcia wystawy karykatury. Wstęgę przecinała przewodnicząca Rady Gminy – Lidia Kaźmierczak, Jacek Frankowski oraz Krzysztof Ujma. „Artystyczną terapię śmiechem”, czyli wystawę karykatur Jacka Frankowskiego, można oglądać do końca 2013 roku w Gminnym Centrum Kultury, Informacji i Rekreacji w Poczesnej (ul. Modrzewiowa 3).

(źródło: www.poczesna,.pl, fot. poczesna.pl)

Fragment wystawy karykatur Jacka Frankowskiego

Jacek Frankowski (z prawej) przypina Honorową Odznakę SPAK wójtowi Gminy Poczesna - Krzysztofowi Ujmie