«

»

Frąckiewicz podwójnym laureatem

Jacek Frąckiewicz został podwójnym laureatem (zdobył 2 nagrodę i wyróżnienie) w 1.Bienal Internacional da Caricatura, w Brazylii.

Więcej informacji, pełną listę laureatów i zdjęcia można zobaczyć na stronie

https://www.facebook.com/pages/Bienal-Internacional-da-Caricatura/124814881022319