«

»

Frąckiewicza metafory i kolory

Plakat wystawy

Rys. J. Frąckiewicz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 kwietnia (sobota), o godz. 17.00, w Galerii „Resursa”, w Żyrardowie (ul. 1 Maja 45) odbędzie się wernisaż wystawy prac satyrycznych Jacka Frąckiewicza p.t. „Metafory i kolory”.

Indywidualna wystawa Jacka Frąckiewicza w Żyrardowie jest Nagrodą Specjalną Galerii ,,Resursa” w IV Ogólnopolskim Konkursie Satyrycznym ,,Manufaktura Satyry 2013”, którego tematem była ,,Wielokulturowość”. Wystawa pokonkursowa odbyła się w Galerii ,,Resursa w Żyrardowie we wrześniu 2013 roku. Artysta uczestnicząc w kolejnych edycjach żyrardowskiego konkursu stworzył wiele dzieł inspirowanych industrialną historią miasta.

Na wystawie zostaną zaprezentowane również te prace.

Ogromne wyczucie koloru w pracach malarskich i wirtuozeria kreski w rysunkach to cechy formalnego warsztatu Jacka Frąckiewicza, którego twórczość jest dowodem na wzajemne przenikanie się poszczególnych gatunków sztuki, na ich interdyscyplinarność. Bo jak sklasyfikować jego prace? Czy są to obrazy pełne groteski, o zabarwieniu satyrycznym?

Czy też ilustracje? A może po prostu plakaty? Bo prace te są bardzo plakatowe, pełne skrótów myślowych, odrzucające przerost formy nad treścią. Przekaz dzieła jest prosty

i jednoznaczny, czasem wręcz ascetyczny. Autor prowadzi z widzem grę intelektualną, polegającą na nadawaniu ludziom, przedmiotom i sytuacjom nowych, zaskakujących znaczeń, poprzez nieoczekiwane ze sobą zestawienia. Tytuł wystawy jest jednocześnie zwięzłą charakterystyką twórczości Frąckiewicza, pokazuje co w jego twórczości jest najważniejsze. Nie dziwi więc, że rozpoznawalne na pierwszy rzut oka prace są podziwiane i doceniane

w całym świecie.

Jacek Frąckiewicz urodził się 4 stycznia 1964 roku w Sędziejowicach. Studiował w latach 1984 – 90 na Wydziale Artystycznym Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie (obecnie Akademia im. Jana Długosza). W roku 1990 otrzymał dyplom z wyróżnieniem

z grafiki warsztatowej w pracowni prof. G. Banaszkiewicza i prof. R. Osadczego.

Malarz, grafik, ilustrator. Uczestniczył w ponad 850 wystawach zbiorowych malarstwa, grafiki, ilustracji i rysunku satyrycznego na całym świecie. Miał 130 wystaw indywidualnych w kraju i za granicą (Niemcy, Austria, Ukraina, Włochy, Szwecja, Serbia, Rumunia, Dania, Chorwacja, Mołdawia).