«

»

Nowy Dyrektor Muzeum Karykatury

W piątek 12 września 2014 r. Prezydent m. st. Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz powierzyła Elżbiecie Laskowskiej pełnienie obowiązków Dyrektora Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego w Warszawie.

Elżbieta Laskowska – historyk sztuki, kustosz Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego w Warszawie. Absolwentka Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego i studiów podyplomowych w ramach programu Central European University Praga – Budapeszt, stypendystka Fundacji Stefana Batorego i Fundacji George’a Sorosa, doktorantka Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk (otwarty przewód doktorski). Współpracownik Muzeum Plakatu w Wilanowie w l. 1993-94, a od 1995 r. zatrudniona w Muzeum Karykatury w Warszawie. Współautorka i kurator wielu organizowanych przez to muzeum wystaw, m.in.: „Artyści polscy w The New York Times. Ilustracje i karykatury” (2004), „Uśmiech Akademii. W kręgu Henryka Tomaszewskiego, jego uczniów, następców i przyjaciół” (2005), „Eryk Lipiński 1908-1991. Satyra i humor” (2008), „Marek Raczkowski. Rysunki” (2009). Autorka publikacji poświęconych historii karykatury, a także architekturze wnętrz międzywojennej Warszawy. Juror konkursów, m.in. Satyrykonu w Legnicy.