Polacy o sporcie w Lübben

Dotarł do nas katalog z Niemiec, z 8. Internationale Cartoon – Biennale „Grafikatur” Lübben,  w którym znalazły się w nim rysunki polskich autorów: Pawła Kuczyńskiego (laureata tego konkursu), Jacka Frąckiewicza, Tadeusza Krotosa, Józefa Jabłońskiego i Henryka Cebuli (w konkursie wzięło udział 12 rysowników z Polski). Tematem konkursu był „Sport”.

Na konkurs wpłynęło ogółem 613 rysunków, 245 autorów z 49 krajów.

Jury konkursu przyznało następujące nagrody:

Gold Prize: Olaf Bartoschek – Germany
Silver Prize: Pawel Kuczyński – Poland
Bronze Prize: Miroslav Miro Georgijevski – Macedonia

Special Prize: Dimitri Drozdov – Russia.

Otwarcie wystawy pokonkursowej i uroczystość wręczenia nagród odbędzie się 4 listopada o godz. 17.00. Prace z konkursu będzie można oglądać na wystawie w Galerii Miejskiej w Ratuszu w Lübben, do końca stycznia 2015 roku.

Na ilustracji – okładka katalogu.