«

»

Aleksander Wołos nie żyje

6 listopada 2014 r. zmarł Aleksander Wołos. W tym dniu miał odebrać nagrodę Prezydenta Olsztyna w dziedzinie sztuk plastycznych imienia Hieronima Skurpskiego. Sam o sobie mówił, że jest samoukiem. Był rysownikiem, karykaturzystą, rzeźbiarzem, pastelistą, malował obrazy olejne. W sierpniu z okazji 80-tych urodzin Miejski Ośrodek Kultury w Olsztynie zorganizował wernisaż prac w trzech odsłonach: malarstwo, instaluzje (od słów instalacje i iluzje) oraz rysunek satyryczny.

Aleksander Wołos urodził się 12 sierpnia 1934 r. w Hołownie. W latach 1953-1960 studiował na Wydziale Zootechnicznym Wyższej Szkoły Rolniczej w Olsztynie. Następnie podjął tam pracę i w 1968 r. uzyskał stopień doktora, a w 1980 r. doktora habilitowanego z zakresu nauk przyrodniczych (biochemia zwierząt). Mieszkał w Olsztynie.

Aleksander miał na swym koncie ponad 60 wystaw indywidualnych oraz udział w kilkuset wystawach zbiorowych. Był laureatem wielu nagród krajowych i zagranicznych. Otrzymał m.in. Odznakę „Zasłużony dla Warmii i Mazur”,  Odznakę Zasłużony dla Kultury Polskiej, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski.
Od 1955 r. jego rysunki ukazywały się w prasie regionalnej („Gazeta Olsztyńska”, „Nasza Wieś”, „Panorama Północy”, „Posłaniec Warmiński”, „Warmia i Mazury”), w tygodnikach ogólnopolskich „Karuzela”, „Polityka”, „Szpilki”, „Wprost”), a także w prasie niemieckiej („Kontraste”, „Eulenspiegel”, „Pardon”) i jugosłowiańskiej („Osten”) oraz wielu wydawnictwach książkowych. Był autorem ponad 100 projektów okładek do książek. Opublikował cztery zbiorki rysunków satyrycznych oraz trzy albumy malarstwa pastelowego: Pastelowy humor (2002), Głowy i główki (2004), Akweny (2006).

Cześć jego pamięci.