«

»

Biskupin 2015 – plener

- Termin pleneru – 1 – 10.08.2015

- Uczestnicy przyjeżdżają na własny koszt.
- Każdy z uczestników musi zostawić organizatorom minimum 3 prace o tematyce związanej z Biskupinem, które przechodzą na własność organizatorów, czyli Muzeum w Biskupinie (www.biskupin.pl).
- Plener zakończy wystawa prac powstałych w czasie jego trwania, której będzie towarzyszył katalog.

- Organizatorzy zapewniają noclegi i całodzienne wyżywienie.
- Warunkiem uczestnictwa w plenerze są opłacone na bieżąco składki SPAK i wpłata 100 złotych na konto stowarzyszenia.
- Dowód wpłaty należy przesłać zeskanowany mailem na adres dariusz-pietrzak@wp.pl
- Komisarzem pleneru jest Dariusz Pietrzak (tel. 600332060)

- Zgłoszenia i potwierdzenia z dowodami wpłaty przyjmujemy do 20 lipca 2015 roku.
- Komisarz pleneru ma przywilej ustalania ostatecznej listy jego uczestników.