«

»

Petycja przeciwko likwidacji samodzielności Muzeum Karykatury

Ogólnopolska petycja przeciwko likwidacji samodzielności Muzeum Karykatury dostępna jest na stronie http://www.petycje.pl/petycja/11356/ogolnopolska_petycja_przeciwko_likwidacji_samodzielnozci_muzeum_karykatury__w_warszawie.html

Tam też można wyrazić swoje poparcie.