«

»

Zamach na Muzeum Karykatury – relacja z konferencji prasowej

W dn. 10 czerwca br. w Centrum Prasowym Foksal w Warszawie odbyła się zorganizowana przez SPAK konferencja prasowa pod hasłem „Zamach na Muzeum Karykatury”.  Z ramienia organizatorów  wystąpili Jacek Frankowski prezes honorowy SPAK, Elżbieta Pietraszko prezes fundacji „Satyrykon”, członek Rady Muzeum Karykatury ostatniej kadencji, Grzegorz Szczepaniak dyrektor Legnickiego Centrum Kultury jako przedstawiciel środowisk zaangażowanych w obronę autonomii Muzeum Karykatury. Z grona gości wypowiadali się Tomek Lipiński syn założyciela MK przedstawiając argumenty przeciwko łączeniu MK z MW, Tomasz Thun-Janowski dyrektor Biura Kultury m. st. Warszawy pomysłodawca i koordynator działań zmierzających do włączenia Muzeum Karykatury do Muzeum Warszawy. Dyrektor Thun-Janowski odporny na wszelkie argumenty o bezsensie, a nawet szkodliwości dla kultury, tego pomysłu, próbuje podtrzymywać wersję o dobrych intencjach wobec MK. O tym, że nie trafia tym argumentem do szerokich kręgów świadczyły wypowiedzi uczestników konferencji. Ewa Barciszewska, byłej wieloletnia pracownica Muzeum Karykatury wykazała, że ogólnikowość uzasadnienia uchwały połączeniowej, na którą powoływał się Thun-Janowski, nie odsłania przesłanek odnoszących się do konkretnej sytuacji w jakiej jest Muzeum Karykatury, Danuta Frączek wyraziła pogląd, że działania Biura Kultury przy deklarowaniu dobrych intencji w rzeczywistości noszą charakter „wrogiego przejęcia”. Cezary Jurkiewicz radny Rady Warszawy, który w trakcie XII Sesji Rady Warszawy  bronił samodzielności Muzeum Karykatury, wygłosił apel do radnych PO stanowiących większość w Radzie Warszawy do podjęcie ponowne tematu połączenia Muzeum Karykatury z Muzeum Warszawy. TVP Warszawa w programie informacyjnym Kurier przedstawiła kilkuminutową relację z konferencji. Zainteresowanie uczestników konferencji wzbudziła mini wystawa prac karykaturzystów w obronie autonomii Muzeum Karykatury opublikowanych na stronie zuzannalipinska.com/ocalmy_muzeum_karykatury/ Kończąc konferencję prasową Jacek Frankowski zapowiedział przeprowadzenie we wrześniu br. drugiej części konferencji informującej o efektach działań w sprawie ocalenia Muzeum Karykatury przed urzędniczym zamachem na jego autonomię.