«

»

Muzeum Karykatury dawcom

Warszawskie Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego włączyło się w Akcję Dawcom w Darze – wspaniałą inicjatywę, wspierającą ideę krwiodawstwa w Polsce.
Muzeum Karykatury, jako instytucja uczestnicząca w tej akcji, wszystkim aktywnym Honorowym Dawcom Krwi oferujemy ulgowy bilet wstępu do swojej placówki na ulicy Koziej.
Obiekty i firmy, które uczestniczą w Akcji Dawcom w Darze, udzielają od 10 do 30% rabatu Honorowym Dawcom Krwi. Rabat przyznawany jest na podstawie legitymacji Honorowego Dawcy Krwi, pod warunkiem, że od ostatniego pobrania minął nie więcej niż rok.