Ptaki Pietrzaka w Łysym Młynie

Od września 2015 roku do września 2016 roku, w malowniczo położonym Łysym Młynie, koło Biedruska (Wielkopolska), można oglądać wystawę, której tematem są ptaki. Na wystawie można oglądać obrazy, rzeźby, ptaki malowane min. na piórach oraz kilka rysunków satyrycznych Dariusza Pietrzaka.

Organizatorami wystawy są: Nadleśnictwo Łopuchówko i Fundacja Ramus Artis.

Łysy Młyn – staw i dawny młyn wodny na bezimiennym dopływie Warty w gminie Suchy Las, na zachód od drogi z Poznania do Biedruska, na północ od Radojewa. Obiekt jest częścią projektu Budowa sieci nauczania na rzecz środowiska oraz ochrona pachnicy dębowej na obszarze wytypowanym do sieci Natura 2000 PLH300001 Biedrusko”. Jest to miejsce, które może być wykorzystane przez nauczycieli w pracy z uczniami każdego etapu edukacyjnego. Miejsce, gdzie można zorganizować „zieloną szkołę”, lekcję przyrody, geografii, biologii, zajęcia międzyprzedmiotowe, kółko zainteresowań.

Łysy Młyn

Rysunki Dariusza Pietrzaka