«

»

25 lat SPAK – czekamy na prace

Koleżanki i Koledzy

Stowarzyszenie Polskich Artystów Karykatury obchodzi w bieżącym roku swoje 25-lecie. Jest to już wiek dojrzały i wynikają z tego pewne zobowiązania. Planujemy, między innymi, zorganizowanie dużej, reprezentatywnej wystawy polskiego rysunku satyrycznego i karykatury. Wystawa będzie zaprezentowana pod koniec 2012 roku. Prace pokazane na wystawie muszą pochodzić z okresu po roku 1987 (rok powstania SPAK). Wystawa będzie składała się z gotowych, wydrukowanych plansz B1 (które wkładane będą do ram) z rysunkami. Dzięki temu wydrukować będzie można wiele jednakowych zestawów plansz i wystawa będzie mogła być pokazywana w tym samym czasie w wielu miejscach. Przewidujemy pokazanie 300-350 rysunków, na ok. 100 planszach. Rysunki drukowane będą w formacie min, A3 (niektóre większe). Wystawie towarzyszyć będzie obszerny katalog. W przyszłym roku planujmy pokazanie wystawy w kilku krajach europejskich. Zależy nam na tym, by rysunki zaprezentowane na wystawie, były najwyższej jakości, zarówno pod względem pomysłów jak i pod względem artystycznym. Ma to być absolutnie najwyższej próby wizytówka polskiego rysunku satyrycznego. Na wystawie zaprezentujemy prace artystów: zmarłych po roku 1987, artystów żyjących, nie będących członkami SPAK oraz członków SPAK. Łącznie zwracamy się do ok. 180 autorów..

W świetle powyższego, zwracamy się z gorącą prośbą o:

1.       Przekazanie nam, dla celów wystawowych, minimum 5 swoich prac, o dowolnej tematyce, powstałych po roku 1987. Mogą być nowe mogą być starsze. Ważne, by autor uważał je za swoje najlepsze, czy też jedne z najlepszych prac oraz by możliwie najlepiej charakteryzowały twórczość autora. Prosimy o przekazanie prac w formie elektronicznej, na płycie CD (prace powstałe w technikach tradycyjnych zeskanowane, prace powstałe w technice komputerowe, jako pliki JPG). Wszystkie prace powinny być nagrane w formacie minimum A4, (pożądane A3), w JPG lub TIFF, w rozdzielczości 300 dpi. Prosimy o podpisanie płyty imieniem i nazwiskiem.

2.       Pisemną zgodę na wykorzystanie wydruków nadesłanych prac dla celów wystawowych, w katalogu wystawy oraz do celów promocyjnych,

3.       Krótką notkę biograficzną.

4.       W miarę aktualne zdjęcie, własną karykaturę lub autokarykaturę.

Nadesłane materiały nie będą zwracane. Nikomu nie możemy zagwarantować udziału w wystawie, liczby zapre-zentowanych prac ani publikacji pracy czy prac w katalogu. Prace podlegać będą selekcji i ocenie artystycznej, przez powołaną w tym celu przez SPAK Komisję Artystyczną. Takie przyjęliśmy założenia i od nich nie możemy odstąpić.

Serdecznie prosimy o poważne i odpowiedzialne potraktowanie naszej prośby. Niech nikomu nie przyjdzie do głowy taka oto myśl: „A, nic się nie stanie jak nic nie wyślę. I tak na pewno będą mieli dużo prac.” Nie, tak myśleć nie wolno. Zachęcamy raczej do odwrotnego myślenia: „Jeśli ja im nie wyślę, to nikt im nie wyśle”. Tak czy inaczej, z niecierpliwością czekamy na prace. Wspólnie stwórzmy prezentację, z której wszyscy będziemy dumni. Stać nas na to.

Prosimy o przysyłanie materiałów pocztą, w terminie do dnia 30 maja 2012 roku (im wcześniej, tym lepiej) na adres:

             Witold Mysyrowicz

             ul. 1 sierpnia 33 m 15

             02-134 Warszawa.