«

»

Grzondziel wygrał rysunek roku 2015

Rys. K. Grzondziel

Krzysztof Grzondziel został autorem „Rysunku Roku 2015” w całorocznym konkursie „Cztery pory karykatury. Rysunki roku 2015” organizowanym przez Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego w Warszawie. W ciągu całego 2015 roku 241 autorów nadesłało na konkurs 773 prace. W finale konkursu znalazło się 71 prac (4 nagrody I, 8 nagród II, 12 nagród III oraz 47 wyróżnień honorowych) 46 artystów. Jury obradowało w dniu 26 stycznia 2016 r. w składzie: Elżbieta Laskowska (p. o. dyrektora MK, przewodnicząca Jury), Jacek Frankowski (honorowy prezes Stowarzyszenia Polskich Artystów Karykatury), Katarzyna Majek (MK), Piotr Kułak (MK, sekretarz Jury). Ostateczny werdykt jest następujący:

I nagroda – „Rogaty Ołówek – Rysunek Roku 2015”
KRZYSZTOF GRZONDZIEL za pracę bez tytułu

II nagroda – „Rogaty Ołówek – Rysunek Roku 2015”
WITOLD MYSYROWICZ za pracę pt. „Negocjacje – Gra”

III nagroda – „Rogaty Ołówek – Rysunek Roku 2015”
JAROSŁAW KOZŁOWSKI za pracę pt. „Świadkowie”

nagroda specjalna Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego w postaci
indywidualnej wystawy
KRZYSZTOF GRZONDZIEL

oraz

nagroda specjalna Stowarzyszenia Polskich Artystów Karykatury
MICHAŁ GRACZYK za pracę bez tytułu

Wręczenie nagród Laureatom finałowego rozstrzygnięcia konkursu odbędzie się w czasie uroczystego wernisażu wystawy pokonkursowej „Cztery pory karykatury. Rysunki roku 2015” w Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego w Warszawie w dniu 9 marca 2016 r.