«

»

Wernisaż w Muzeum Karykatury – relacja

W dniu 9 marca br. odbyły się w Muzeum Karykatury w Warszawie wernisaże dwóch wystaw. Wyjątkowo licznie zgromadzona publiczność bardzo żywo oklaskiwała wszystkich obecnych na uroczystości autorów obu wystaw. Pierwsza z nich to wystawa indywidualna Marcina Bondarowicza „Strażnik tajemnic”. Marcin Bondarowicz jest wyróżniającym się, niezwykle oryginalnym i poruszającym widza artystą. Posługuje się nienaganną techniką plastyczną, dzięki której skutecznie realizuje swe wizje artystyczne. Pokazano również krótki film o artyście, który wzmocnił jeszcze aurę tajemniczości związanej z jego twórczością. Druga wystawa to „Cztery pory karykatury – rysunki roku 2015″, prace nagrodzone i wyróżnione w całorocznym konkursie organizowanym w 2015 roku przez Muzeum Karykatury. W czasie wernisażu wręczono główne nagrody w czterech częściach konkursu oraz nagrody roczne „Rogate ołówki”. Przypominamy, że I nagrodę otrzymał Krzysztof Grzondziel, II nagrodę Witold Mysyrowicz, III nagrodę Jarosław Kozłowski, a nagrodę specjalną SPAK, Michał Graczyk. Obu wystawom towarzyszą obszerne, starannie opracowane katalogi. Wernisaż zaszczycił swą obecnością Sekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego Krzysztof Czabański.

Poniżej publikujemy kilka zdjęć z wernisażu, który pozyskaliśmy dzięki uprzejmości Muzeum Karykatury. Autorką wszystkich zdjęć jest pani Katarzyna Majek.

Dyrektor Elżbieta Laskowska otwiera uroczystość

Marcin Bondarowicza wygłasza słowo wstępne do swojej wystawy

Katarzyna Kuzior, laureatka I nagrody Wiosna 2015

Prezes SPAK Witold Mysyrowicz przekazuje nagrodę SPAK Michałowi Graczykowi

Witold Mysyrowicz wygłasza laudację o Michale Graczyku

III Nagrodę odbiera Jarosław Kozłowski

II Nagrodę odbiera Witold Mysyrowicz

Laureat I nagrody Krzysztof Grzondziel

Publiczność zgromadzona na wernisażu

Przemawia Krzysztof Czabański