«

»

Zagrożenie środowiska – wyniki konkursu

Grand Prix – Dominika Kaczor

1 nagroda – animacja – Zuzanna Barczak

1 nagroda- komiks – Karolina Witkowska

1 nagroda - rysunek satyryczny – Laura Jerzak

2 nagroda – ufundowana przez SPAK – rysunek satyryczny – Patrycja Chrzanowska

Od lewej: H. Cebula, K. Rynkiewicz, M. Gliwa, D. Pietrzak i W. Birek

PROTOKÓŁ POSIEDZENIA JURY

XII OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU NA RYSUNEK SATYRYCZNY, KOMIKS I ANIMACJĘ FILMOWĄ

„ZAGROŻENIE ŚRODOWISKA NATURALNEGO CZŁOWIEKA” – ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII

dla uczniów szkół plastycznych

5 marca 2016 roku w Zespole Szkół Plastycznych im. Stanisława Wyspiańskiego w Jarosławiu odbyło się posiedzenie jury XII Ogólnopolskiego Konkursu Satyrycznego „Zagrożenie środowiska naturalnego człowieka” z tematem wiodącym „Odnawialne źródła energii”. Konkurs skierowany był do uczniów Liceów Plastycznych i Ogólnokształcących Szkół Sztuk Pięknych. Każda szkoła mogła zgłosić dowolną ilość prac w wybranych przez siebie dyscyplinach

i technikach określonych regulaminem konkursu:

  1. rysunek satyryczny,
  2. komiks,
  3. animacja filmowa.

Na konkurs wpłynęło 180 prac plastycznych i 16 animacji filmowych z 11 szkół w Polsce.

Jury powołane przez Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie w składzie:

Przewodniczący:  prof. Krzysztof Rynkiewicz, PWSFTviT w Łodzi

Członkowie: dr Wojciech Birek (twórca komiksu, wykładowca URZ),                             Marek Gliwa (SPAK), Dariusz Pietrzak (SPAK i SFP – sekcja animacji), sekretarz i komisarz konkursu:  Henryk Cebula (kierownik sekcji plastycznej Zespołu Szkół Plastycznych w Jarosławiu – bez prawa udziału w głosowaniu) do wystawy pokonkursowej zakwalifikowało łącznie 150 prac i przyznało nagrody:

GRAND PRIX

nagroda dyrektora                          Dominika Kaczor -  „Wiatr”

Centrum Edukacji Artystycznej    Liceum Plastyczne im. Tadeusza Brzozowskiego w Krośnie

 nauczyciel: Grzegorz Tomkiewicz

Kategoria rysunek satyryczny

Nagroda I

Laura Jerzak – bez tytułu

Liceum Plastyczne im. Katarzyny Kobro w Zduńskiej Woli

nauczyciel: Zbigniew Woźniak

Nagroda II ufundowana przez Stowarzyszenie Polskich Artystów Karykatury                                               Patrycja Chrzanowska – „Pamięć wody”

Liceum Plastyczne im. Wojciecha Kossaka w Łomży

nauczyciel: Teresa Adamowska

Nagroda fundowana przez Stowarzyszenie Polskich Artystów Karykatury

Nagroda III                                   

Marta Milej – zestaw prac bez tytułu

Zespół Szkół Plastycznych w Katowicach

nauczyciel: Anna Juszczak

Wyróżnienia                                  Izabela Dunajska – „Wybór”

Zespół Państwowych Szkół Plastycznych

im. Józefa Szermentowskiego w Kielcach

nauczyciel: Joanna Burlikowska

Gabriela Jurczyk – „Struś pędziwiatr”

Liceum Plastyczne im. Tadeusza Brzozowskiego w Krośnie,

nauczyciel: Grzegorz Tomkiewicz

Martyna Łuszczyńska – „Don Kichot”

Zespół Państwowych Szkół Plastycznych

im. Tadeusza Makowskiego w Łodzi

nauczyciel: Tomasz Ciechanowski

Kategoria komiks

Nagroda I                                       Karolina Witkowska – „Obraz”

Zespół Szkół Plastycznych w Katowicach

nauczyciel: Anna Juszczyk

Nagroda II

Wiktoria Gawlik – „Wybory”

Zespół Szkół Plastycznych im. Józefa Szermentowskiego w Kielcach

nauczyciel: Joanna Burlikowska

Nagroda III                                   

Laura Jerzyk – bez tytułu

Liceum Plastyczne im. Katarzyny Kobro w Zduńskiej Woli

nauczyciel: Zbigniew Woźniak

Wyróżnienia                                  Aleksandra Nieckarz – „Nie smuć misia, zbieraj śmieci”

Zespół Szkół Plastycznych im. Stanisława Wyspiańskiego

w Jarosławiu

nauczyciel: Julianna Grzeszczak

Paulina Pobrzańska – „Zima wiosna”
Liceum Plastyczne im. Erica Mendelsona w Olsztynie

nauczyciel: Karolina Lewandowska

Krzysztof Lisiński – „Rzeźnik drwal”

Liceum Plastyczne im. Erica Mendelsona w Olsztynie

nauczyciel:  Karolina Lewandowska

Kategoria film

Nagroda I                                       Zuzanna Barczak – „Przebudzenie”

Zespół Szkół Plastycznych im. Stanisława Wyspiańskiego

w Jarosławiu

nauczyciel: Grzegorz Sawicki

Nagroda II                        

Daria Łuka – „Dom wschodzącego Słońca”

Zespół Szkół Plastycznych im. Stanisława Wyspiańskiego

 w Jarosławiu

nauczyciel: Andrzej Rułka

Nagroda III

Sabina Kipa – „Prawa Łapa”

Zespół Szkół Plastycznych w Tarnowie

nauczyciel: Marek Kalafarski

Wyróżnienia

Stanisław Kruk – „Ecco kwiat”

Zespół Szkół Plastycznych im. Stanisława Wyspiańskiego

w Jarosławiu

nauczyciel: Andrzej Rułka

Zuzanna Czechowska – „Konsekwencja”

Zespół Szkół Plastycznych im. Stanisława Wyspiańskiego

w Jarosławiu

nauczyciel: Grzegorz Sawicki

Paulina Słotwińska – „ABC środowiska”

Zespół Szkół Plastycznych im. Stanisława Wyspiańskiego

w Jarosławiu

nauczyciel: Andrzej Rułka

Nagrody specjalne:

Nagroda Specjalna Muzeum Karykatury

Wojciech Woś  – „Mass media” Zespół Szkół Plastycznych im. Stanisława Wyspiańskiego w Jarosławiu

 nauczyciel: Andrzej Rułka

Nagroda Specjalna dyrektora  Zespołu Szkół Plastycznych     im. Stanisława Wyspiańskiego w Jarosławiu  

 Angelika Surowiec – „Zima XXI w.”

 Zespół Szkół Plastycznych im. Stanisława   Wyspiańskiego

w  Jarosławiu

nauczyciel: Andrzej Rułka

W podsumowaniu konkursu jury podkreśliło wysoki poziom nadesłanych prac, szczególnie dużą ilość komiksów. Podkreślono trafność idei konkursu, co pozwala organizatorom na rozwijanie i kontynuowanie tematów tak ważnych dla środowiska naturalnego człowieka i pozwala młodym ludziom wypowiedzieć się poprzez satyrę, komiks i animację.