«

»

Polacy w Nasreddin Hodja

Okladka katalogu

W albumie 31st. International Nasreddin Hodjia Cartoon Contess, z Turcji, znalazły się 319 rysunki  artystów z 55 krajów świata.

W katalogu znajdujemy rysunki Polaków: Grzegorza Szumowskiego, Jerzego Głuszka, Mirosława Hajnosa, Zygmunta Zaradkiewicza, Czesława Przęzaka, Jacka Frąckiewicza, Zbigniewa Kołaczka, Witolda Mysyrowicza, Henryka Cebuli i Jarosława Wojtasińskiego.

Na konkurs wpłynęło 815 rysunków.

Laureatami z Polski są: Grzegorz Szumowski i Jerzy Głuszek. Członkiem jury był Paweł Kuczyński.