«

»

List gratulacyjny z Muzeum Karykatury

Z okazji 30. rocznicy powstania Stowarzyszenia Polskich Artystów Karykatury otrzymaliśmy okolicznościowy list gratulacyjny od Dyrektor Muzeum Karykatury, Pani Elżbiety Laskowskiej, który publikujemy poniżej.