«

»

rOpOniOska – relacja fotograficzna

Zdjęcie z wręczenia nagród na tegorocznej rOpOniOsce, od lewej: B. Belniak, H. Cebula, M. Gliwa

Obszerną korelację z wręczenia tegorocznych nagród w konkursie rOpOniOska można obejrzeć na stronach:
http://www.halogorlice.pl/index.php/miasto/47-gorlice/1888-roponioska-zniosla-kolejne-piate-juz-jajo i http://www.gorlice24.pl/7,4094,Panna_Nafta_i_Lupkoholicy.htm