«

»

Mysyrowicz w komitecie moniuszkowskim

W 2019 roku przypada 200-rocznica urodzin Stanisława Moniuszki, „ojca” polskiej opery narodowej. W związku z tą rocznicą Fundacja „Niezależny Fundusz Kultury POL CAN ART „, której Prezesem jest Aleksander Czajkowski-Ładysz, syn Bernarda Ładysza, powołała Społeczny Komitet Obchodów 200 rocznicy urodzin Stanisława Moniuszki. Na czele Komitetu stanęła praprawnuczka Stanisława Moniuszki, pani Elżbieta Stanisława Janowska Moniuszko. Z przyjemnością informujemy, że członkiem tego Komitetu został Prezes SPAK, Witold Mysyrowicz. Być może w przyszłym roku SPAK podejmie temat rocznicy moniuszkowskiej, w formie wystawy, konkursu lub w inny sposób.