«

»

Gala 30-lecia SPAK

Przepraszamy za opóźnienie w prezentacji relacji z Gali. Zaważyły względy techniczne. 17 stycznia 2018 r. w Teatrze Rampa w Warszawie odbyła się Gala SPAK z okazji 30-lecia Stowarzyszenia. Pomimo dnia powszedniego (środa), na Galę przybyli wyjątkowo licznie goście. Uroczystość miała bardzo bogaty program. Głównym wydarzeniem artystycznym było otwarcie Międzynarodowej Wystawy Pokonkursowej Rysunku Satyrycznego i Karykatury „Wolność”. O samym konkursie i jego wynikach pisaliśmy wielokrotnie. Przypomnijmy tylko, że na wystawie zaprezentowano 172 prace 124 autorów z 33 krajów. Wystawie towarzyszy 148-stronicowy katalog, w wersji polsko-angielskiej, w którym zamieszczono wszystkie prace pokazane na wystawie. Część oficjalna obyła się w Sali Kameralnej teatru. Rozpoczęto od uczczenia jubileuszy 50-lecia pracy zawodowej i 20-lecia kierowania Teatrem Rampa przez dyrektora Witolda Olejarza. Otrzymał on swoją karykaturę autorstwa Grzegorza Szumowskiego i dyplom od SPAK-u, nie wspominając o wielu miłym słowach i czerwonej róży. Następnie po kilka zdań o 30-leciu SPAK-u przekazali Witold Mysyrowicz i Jacek Frankowski, zaś o współpracy SPAK z Muzeum Karykatury, mówiła dyrektor Elżbieta Laskowska. Kolejnym punktem programu było wręczanie nagród w Międzynarodowym Konkursie na Rysunek Satyryczny i Karykaturę „Wolność”. Wprowadzenia do tej części uroczystości dokonała dyrektor Elżbieta Laskowska, przewodnicząca jury konkursu. Niestety nie dopisali laureaci, którzy z różnych przyczyn nie mogli przyjechać na Galę. I nagrodę ufundowaną przez MCC Mazurkas Conference Centre & Hotel, którą otrzymał Andrei Popov wręczył Prezes MCC Andrzej Bartkowski, a odebrał w imieniu laureata Evgen Malinowski, potomek Sybiraków. Andrei Popov przysłał do organizatorów piękny list, który w tłumaczeniu na język polski, odczytał Jacek Frankowski. Prezes Bartkowski wygłosił przy okazji brawurowy wiersz o karykaturze, własnego autorstwa, zaś Evgen Malinowski wykonał z towarzyszeniem gitary nie mniej brawurowo balladę rosyjską. Nie byli obecni również laureaci II i III nagrody, Chorwaci Nikola Listeš i Nenad Ostojić Neo, których nagrody ufundowały odpowiednio Media Corporation i Muzeum Karykatury. Nieobecni byli również laureaci dwóch wyróżnień regulaminowych, ufundowanych przez drukarnię Attyla w Zamościu i Agencję Promocji Inwestycji, Ross Thomson z W. Brytanii i Paweł Stańczyk. Wyróżnienie specjalne SPAK-u odebrał osobiście Wiesław Lipecki. Nie przybył również Angel Boligán Corbo z Meksyku, laureat Dyplomu członka jury Jacka Frankowskiego. Natomiast osobiście odebrali Dyplomy Honorowe Legnickiego Centrum KulturySławomir Łuczyński i Dyplom Fundacji Satyrykon – Ilja Bereznickas z Litwy. Oba ostanie dyplomy wręczała, pod nieobecność dyrektora LCK Grzegorza Szczepaniaka, Elżbieta Pietraszko, spirytus movens legnickiego Satyrykonu i szefowa Fundacji Satyrykon. Ponieważ w 2017 roku Satyrykon obchodził swoje 40-lecie, Prezes SPAK wręczył Elżbiecie Pietraszko z tej okazji dyplomy gratulacyjne od SPAK-u dla Fundacji Satyrykon i Legnickiego Centrum Kultury. Następnie, Naczelnik w MKiDN pani Bożena Sawicka wręczyła w imieniu wicepremiera i ministra KiDN prof. Piotra Glińskiego brązowy Medal Zasłużony Kulturze Gloria Artis nadany Grzegorzowi Szumowskiemu. Medal został nadany na wniosek naszego Stowarzyszenia. W 2017 roku odbyła się XV. jubileuszowa edycja Międzynarodowego Konkursu „Karpik” w Niemodlinie. Z tej okazji Prezes SPAK Witold Mysyrowicz wręczył dyrektorce Ośrodka Kultury w Niemodlinie Katarzynie Paszuli oraz Michałowi Graczykowi okolicznościowy dyplom od SPAK-u wraz z serdecznymi gratulacjami i życzeniami pomyślności w przyszłości. Dyrektor Paszula zrewanżowała się wręczając Prezesowi dyplom i statuetkę z podziękowaniem za wspieranie „Karpika” przez SPAK. W kolejnym punkcie przystąpiono do wręczenia ERYKÓW 2015 i 2016. Tu laureaci stawili się w komplecie. Krótkie laudacje, przy każdej statuetce, wygłaszał Witold Mysyrowicz. Duże Eryki 2015 otrzymali: Julian Bohdanowicz (pośmiertnie), statuetkę i dyplom odebrał Jego syn Rafał. oraz Fundacja Festiwalu Satyry Europejskiej „Koziołki”. Małego Eryka 2015 otrzymał Dariusz Łabędzki. Dużego Eryk 2016 odebrał Bohdan Butenko, a małe Eryki Jacek Frąckiewicz i Wiesław Lipecki. We foyer teatru umieszczono plansze wszystkich laureatów Eryków, z krótkimi życiorysami i przykładami prac. Wszystkim wręczeniom nagród oraz Eryków towarzyszyła projekcja medialna w tle sceny ilustrująca kolejne wydarzenia. Następnym punktem programu była aukcja charytatywna rysunków satyrycznych na rzecz leczenia małej Marianki, cierpiącej na bezzakrętowość mózgu. Aukcję, bardzo sprawnie, poprowadzili Adam Bojara i Jacek Frankowski. Sprzedano kilkanaście prac za łączną kwotę 4 500 zł. Od wielu lat SPAK nadaje osobom zasłużonym dla Stowarzyszenia tytuły Honorowych Członków SPAK. W czasie Gali dyplomy Honorowych Członków SPAK odebrali: Andrzej Czajkowski- Prezes Agencji Promocji Inwestycji, (dyplom odebrał w imieniu Prezesa szef marketingu Krzysztof Szymański), Lidia Stanisławska – piosenkarka i Sławek Wierzcholski – legendarny bluesman. Na tym zakończyła się część oficjalna Gali. W finale części Gali odbywającej sie Sali Kameralnej Teatru odbył się mini koncert w wykonaniu przyjaciół SPAK: Lidii Stanisławskiej i Sławka Wierzcholskiego. Silny, wibrujący głos Lidii Stanisławskiej, która zaprezentowała kilka ze swych popularnych piosenek, kontrastował z dość wyciszoną i refleksyjną muzyką Sławka Wierzcholskiego, który jednak we fragmentach niektórych utworów również pokazał swą dynamikę muzyczną i wirtuozerię gry na gitarze. Galę zakończył skromny poczęstunek na I piętrze, gdzie goście Gali mogli spokojnie oglądać wystawę oraz dzielić się swymi uwagami i spostrzeżeniami. Swobodne rozmowy przy winie trwały długo. Gala zakończyła się w późnych godzinach wieczornych. Było to wydarzenie ze wszech miar udane, które w sposób godny podsumowało 30-lecie SPAK-u. Chcemy również przypomnieć, że z okazji 30-lecia SPAK-u została wydana przez SPAK, a opracowana przez Witolda Mysyrowicza, 200-stronicowa książka, w której przedstawiono główne wątki działalności SPAK-u. Książka jest bogato ilustrowana reprodukcjami rysunków, plakatów, książek, dyplomów oraz licznymi zdjęciami. Zakończenie Gali i wręczenie nagród nie oznaczało zakończenia prac związanych z organizacją konkursu „Wolność”. Trwała i trwa akcja wysyłki nie odebranych nagród, dyplomów, katalogów. Jest to pracochłonna i kosztowna praca, dla wielu niewidoczna, a jednak niezbędna. Zarząd SPAK pragnie w tym miejscu złożyć serdeczne podziękowania wszystkim, dzięki którym zarówno przeprowadzenie Międzynarodowego Konkursu „Wolność” jak i Gali 30-lecia, było możliwe. Dziękujemy wszystkim sponsorom, fundatorom nagród. Dziękujemy dyrekcji Teatru Rampa, szefowi Galerii Sztuki Rampa oraz licznym pracownikom Teatru Rampa za umożliwienie i pomoc w organizacji przeprowadzeniu Gali 30–lecia SPAK oraz w zorganizowaniu Międzynarodowej Wystawy „Wolność”. Dziękujemy patronom medialnym. Za nami jubileusz, a przed nami kolejne lata działalności. Kolejne wystawy, konkursy, plenery. Niby szara codzienność, ale jednak bez niej nie będzie czego podsumowywać na kolejnym jubileuszu.

Wypełniona po brzegi Sala Kameralna Teatru Rampa

Rozpoczęcie Gali, Adam Bojara i Witold Mysyrowicz

Podwójny jubilat, Dyrektor Witold Olejarz odbiera swoją karykaturę

Witold Mysyrowicz omawia 30-lecie SPAK-u

O początkach SPAK-u opowiada Jacek Frankowski

Dyrektor Muzeum Karykatury Elżbieta Laskowska mówi o współpracy SPAK z MK

Evgen Malinowski

Obecni na Gali laureaci Konkursu "Wolność": oraz Elżbieta Pietraszko i Elżbieta Laskowska

Laureaci Eryków (bez Bohdana Butenki) i Prezes SPAK

Laureat Eryka`2016 Bohdan Butenko

Osoby wyróżnione i nagrodzone

Wystawa, goście wernisażu

Wystawa, goście wernisażu

Wystawa, goście wernisażu