«

»

ZAGROŻENIA ŚRODOWISKA NATURALNEGO CZŁOWIEKA – wyniki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18-ego marca 2018 r. odbyło się posiedzenie Jury 13. Ogólnopolskiego Konkursu na Rysunek Satyryczny i Animację Filmową dla Szkół Plastycznych „ ZAGROŻENIA ŚRODOWISKA NATURALNEGO CZŁOWIEKA”.
Jury powołane przez Centrum Edukacji Artystycznej
w Warszawie, obradowało w składzie:
Przewodniczący: dr hab. Krzysztof Rynkiewicz, prof. PWSFTViT
oraz Członkowie: Marek Gliwa – SPAK, Dariusz Pietrzak – SFP, sekcja animacji, Bartłomiej Belniak – rysownik, karykaturzysta i Wizytator Krzysztof Szczepaniak – w charakterze obserwatora Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie.

GRAND PRIX otrzymała Gabriela Pelc – za pracę „Ostatnia nadzieja”, z Liceum Plastycznego im. Tadeusza Brzozowskiego w Krośnie. Gratulujemy