«

»

Wystawa Leśmianowska w Zamościu

Bolesław Leśmian (1877-1937) - Rys. Z. Kołaczek

W dniu 16 sierpnia 2018 roku, o godz. 17.00 w BWA Galeria Zamojska nastąpi otwarcie wystawy ,,BOLESŁAW LEŚMIAN I JEGO TWÓRCZOŚĆ W ILUSTRACJI” będącej pokłosiem

XXXIII Międzynarodowego Pleneru Ilustratorów – Zwierzyniec 2017. Ubiegły rok uchwałą rady miasta został ogłoszony ,,Rokiem Bolesława Leśmiana w Zamościu”. Portret poety autorstwa Zbigniewa Kołaczka został wykorzystany na zaproszeniu i plakacie wystawy.

U c z e s t n i c y   w y s t a w y

Jaroslava Galkun, Elżbieta Gnyp, Joanna Hrk, Mikołaj Kamler, Zbigniew Kołaczek, Halina Kuźnicka, Dariusz Łukasi, Cezary Marasiński, Aleksandra Michalska – Szwagierczak, Zuzanna Orlińska, Bogusław Orliński, Jacek Pasieczny, Stanisław Pasieczny, Dariusz Piekut, Piotr Rychel, Agnieszka Rzeźniak, Magdalena Wosik, Wojciech Zembrzuski, Magdalena Żmijowska.

Wystawę można oglądać do 16 września b.r. (Staszica 27, Zamość).