«

»

Industrialne klimaty w renesansowym Zamościu

Drugi od lewej - Zbigniew Kołaczek

Fragment wystawy

W dniu 5 czerwca b.r. w Biurze Wystaw Artystycznych – ,,Galeria Zamojska” odbył się wernisaż  ,,Manufaktura Satyry”.   Po wystawie w Pabianicach i włoskiej Pizie jest to już kolejna prezentacja w tym roku żyrardowskiej wystawy. Zaprezentowano na niej wybór najciekawszych prac będących plonem dwóch edycji ogólnopolskiego konkursu satyrycznego zorganizowanego przez Urząd Miasta Żyrardowa,

którego tematem była ,,Fabryka” (2010) oraz ,,Miasto idealne i jego mieszkańcy” (2011).

 

Ekspozycję otworzył dyrektor BWA Jerzy Tyburski. Gośćmi honorowymi byli: zastępca prezydenta miasta Żyrardowa Grzegorz Obłękowski, dyrektor Centrum Kultury w Żyrardowie Beata Rusinowska oraz pomysłodawca i kurator Manufaktury Satyry, artysta grafik  Zbigniew Kołaczek.

Podkreślono związki i analogie pomiędzy obydwoma miastami, które choć w innych epokach, to powstały

jako urzeczywistnienie marzeń architektów o mieście idealnym. Zamość stał się perłą architektury renesansowej, zaś Żyrardów architektury industrialnej. Eksponowane prace artystów z całej Polski były

interesującym , często przewrotnym i żartobliwym spojrzeniem na idealne miasto. W pracach dominowały wątki industrialne nawiązujące do historii Żyrardowa. Nie zabrakło jednak akcentów zamojskich, a to za sprawą znakomitych twórców związanych z Zamościem -  Joanny Brześcińskiej – Riccio i Marka Terleckiego. Wiceprezydent miasta Żyrardowa zaznaczył, że łączą oba miasta także artyści, którzy są wielkością tych miast, przyjaźnią się ze sobą, spotykają się na wspólnych plenerach, i to jest bardzo cenne.

Podkreślił, że ekspozycja przede wszystkim w sposób dowcipny popularyzuje unikalny charakter

Żyrardowa.

Następnego dnia goście z Żyrardowa spotkali się z prezydentem Zamościa Marcinem Zamojskim.

Rozmawiano o ochronie zabytków i perspektywach wymiany kulturalnej pomiędzy obydwoma miastami.

 

Wystawa odbywa się w szczególnym dla obu miast roku. Zamość świętuje 20 lecie wpisania na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO i 45 lecie powstania Biura Wystaw Artystycznych. Żyrardowska starówka od kilku miesięcy została uznana za Pomnik Historii.

 

 

Fotorelację z wernisażu można zobaczyć na stronie Urzędu Miasta Żyrardowa

http://www.zyrardow.pl/index.php?strona=3544&ukryj=no

 

Relację z wystawy możemy oglądać również w zamojskim serwisie internetowym www.zamosconline.plhttp://www.zamosconline.pl/text.php?id=7688&rodz=kul&tt=-ostroznie-miasto-idealne-zyrardow-w-bwa