«

»

Polacy o ,,Wartościach Europejskich” w Bukareszcie

W dniach 27 marca – 25 maja 2019 roku w Cotroceni National Museum w Bukareszcie był eksponowany

Międzynarodowy Salon Karykatury ,,Wartości Europejskie” (Salonul International de Caricatura – Valori Europene). Wystawę, której kuratorem był Cristian Topan, zorganizowano z okazji objęcia przez Rumunię

prezydencji  w Radzie Unii Europejskiej w pierwszym półroczu 2019 roku. Swoje prace pokazali artyści

z Austrii, Włoch, Polski, Hiszpanii, Portugalii, Niemiec, Francji, Bułgarii, Holandii, Bośni i Hercegowiny

i Rumunii. Nasz kraj reprezentowali: Marcin Bondarowicz, Henryk Cebula i Zbigniew Kołaczek.

Wystawie towarzyszył katalog – TU Romania_Bucuresti_valori2019 do pobrania (zarówno w wersji elektronicznej, jak i tradycyjnej).

Więcej:

http://www.muzeulcotroceni.ro/evenimente/2019/08%2028_martie_salonul_de_caricatura.html

https://www.soridapress.ro/eveniment-calarasiul-la-salonul-international-valori-europene/