«

»

II Ogólnopolski konkurs na rysunek prasowy im. Aleksandra Wołosa rozstrzygnięty

25 lutego 2020 r. w Olsztynie podczas Gali Dziennikarzy Warmii i Mazur został rozstrzygnięty II Ogólnopolski konkurs na rysunek prasowy im. Aleksandra Wołosa.

Jury w składzie:

Elżbieta Laskowska – przewodnicząca

Józef Burniewicz – członek

Zbigniew Piszczako – sekretarz

przyznało:

Nagrodę Główną im. Aleksandra Wołosa dla Sławomira Łuczyńskiego za pracę Temida (łódzkie.pl),

oraz Nagrody Honorowe dla:

Marcina Bondarowicza za pracę Nie tak miało być (Polityka),

Henryka Cebuli za pracę bez tytułu (NIE),

Andrzeja Czyczyło za pracę Przejdziem Wisłę, przejdziem Odrę (Nowa Trybuna Opolska),

Dariusza Dąbrowskiego za pracę bez tytułu (Facebook, strona autorska),

Krzysztofa Grzondziela za pracę Hitchcock (grzondzielart),

Mirosława Hajnosa za pracę My bez edukacji… (Tygodnik Ciechanowski),

Jarosława Hnidziejko za pracę Starcie lobbystów (Polski Traker),

Karoliny Lewandowskiej za pracę bez podpisu (Vari Art),

Dariusza Pietrzaka za pracę Tyle agresji w Internecie (Facebook, strona autorska),

Waldemara Rukścia za pracę …Wenecja z góry… (Przegląd Techniczny),

Szczepana Sadurskiego za pracę Kamienica Mariana Banasia (Trybuna),

Henryka Sawki za pracę Bez wizy (Newsweek),

Nagrody pozaregulaminowe otrzymali:

Remek Dąbrowski za pracę Idź na wybory (remekdabrowski.pl)

- Nagrodę Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego

Robert Mirowski za pracę Ja żebrzę dla idei (Computerworld)- Nagrodę Stowarzyszenia Polskich Artystów Karykatury