«

»

XXII OTWARTY MIĘDZYNARODOWY KONKURS NA RYSUNEK SATYRYCZNY PH. PLASTIK

 

 

 

 

 

 

Organizowany w Zielonej Górze przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną im. Cypriana Norwida XXII Otwarty Międzynarodowy Konkurs na Rysunek Satyryczny nadal trwa. Zmianie uległ termin nadsyłania prac konkursowych.

Ze względu na pandemię koronawirusa na całym świecie występują trudności w funkcjonowaniu transportu lotniczego i poczty. Sytuacja ta uniemożliwiła wielu rysownikom nadesłanie prac na Konkurs w przewidzianym uprzednio terminie do 31 maja 2020 r.

W związku z tymi trudnościami przedłużono termin nadsyłania prac konkursowych do 31 lipca 2020 roku. 

Tegorocznym tematem konkursu jest PLASTIK. W czasach gdy największymi zmartwieniami  świata stają się: globalne ocieplenie, zaburzenia klimatyczne, wyczerpywanie kopalnych źródeł energii, zanieczyszczenie środowiska, nie mniej ważna jest ochrona ziemi przed zanieczyszczeniem plastikiem. Plastik otacza nas zewsząd. Plastikowe opakowania, plastikowe ubrania, plastikowe zabawki. Plastik, który jeszcze kilkadziesiąt lat temu był cudownym materiałem, który oszczędzał  naturalne zasoby i lasy, staje się wielkim problemem. Okazało się, że ma nie tylko zalety. Doniesienia medialne mówią o zanieczyszczeniu oceanów plastikiem, o śmierci morskiej fauny, która ten plastik połyka. W codziennym życiu możemy aktywnie kształtować swoją postawę jako świadomego, ekologicznego mieszkańca ziemi, który z rozwagą używa materiałów z plastiku, stara
się zastępować go materiałami biodegradowalnymi. Kreować takie odpowiedzialne postawy możemy doskonale także za pomocą wyostrzonej satyry. Zwracać uwagę, piętnować. Trafne spostrzeżenia dotyczące zagrożenia wynikającego z nadużywania plastiku, podane
w atrakcyjnej formie rysunku satyrycznego mogą spełniać edukacyjną rolę, bowiem efekty konkursu w postaci wystawy najlepszych prac będę pokazywane w wielu galeriach i salonach wystawowych w kraju.