«

»

Kołaczek z Nagrodą Specjalną w Kairze

W pierwszych dniach lipca b.r. ogłoszono wyniki II Międzynarodowego Konkursu Satyrycznego Cairocature 2020, którego tematem byli ,,Naukowcy” (The 2nd International Cairocature Cartoon Contest Egypt 2020, theme: The Scientists). Międzynarodowe jury, wśród członków którego znalazła się Izabela Kowalska – Wieczorek oceniało 1500 prac z całego świata. Zwyciężył Michel Moro Gomez z Kuby. Laureatem Nagrody Specjalnej (Special Prize) został Zbigniew Kołaczek. Polskę reprezentowali również:

Jacek Majcherkiewicz, Mirosław Krzyśków, Dariusz Dąbrowski, Maciej Trzepałka, Jacek Frąckiewicz

i Janek Janowski.

Zbigniew Kołaczek zgłosił pięć prac, w tym portret Mikołaja Kopernika, Nikola Tesli i Marii Skłodowskiej Curie.

Organizatorzy konkursu ze względu na pandemię Covid-19 rozesłali do laureatów dyplomy w formie elektronicznej. Tradycyjna wystawa odbędzie się prawdopodobnie pod koniec roku w Kairze. Trwają przygotowania katalogu wystawy, który również w formie elektronicznej zostanie rozesłany do uczestników konkursu.
Szczegóły i nagrodzone prace można zobaczyć:

https://www.facebook.com/cartoonandcaricature/