«

»

Polacy na Grafikatur

10. Międzynarodowy Konkurs Grafikatur / Stadt Lübben – NIEMCY 2020

Temat: Mobilność

W konkursie wzięło udział 168 karykaturzystów z 29 państw, którzy nadesłali 446 prac.

Polscy artyści, biorący udział w tym konkursie: Jerzy Stępniak, Tadeusz Krotos, Michał Graczyk, Henryk Cebula, Emil Idzikowski, Sławomir Makal, Jacek Majcherkiewicz, Czesław Przęzak, Dorota Wach, Grzegorz Wach.

W katalogu znajdują się prace Czesława Przęzaka i Tadeusza Krotosa.

Rys. Czesław Przęzak