«

»

Lipecki wygrał tegoroczny „Wrzuć na luz”

PROTOKÓŁ IX BIELSKIEGO KONKURSU SATYRYCZNEGO WRZUĆ NA LUZ

Jury IX Bielskiego – z nazwy i ogólnopolskiego z zasięgu – Konkursu Satyrycznego WRZUĆ NA LUZ, który od poprzedniej edycji przyjął formułę przeglądu autorskiego rysunku satyrycznego, na posiedzeniu w dniu 10 grudnia 2020 roku poddało wnikliwej ocenie 214 prac nadesłanych   przez 101 autorów. Do wystawy jurorzy wytypowali 92 prace 72 rysowników. Ze względu na obostrzenia związane z epidemią koronawirusa oficjalne wyniki tegorocznej edycji zostaną podane do wiadomości publicznej za pośrednictwem Internetu, a nagrody rzeczowe  przesłane drogą pocztową (finansowe – na konto laureatów). Wystawa pokonkursowa odbędzie się w wytypowanym miejscu na terenie Bielska-Białej w sprzyjającym, późniejszym terminie.

JURY PRZYZNAŁO NASTĘPUJĄCE NAGRODY I WYRÓŻNIENIA:

1 MIEJSCE i 2000 złotych ufundowane przez Prezydenta Miasta Bielska-Białej Jarosława Klimaszewskiego:

Wiesław Lipecki z Myszkowa za empiryczne udowodnienie światu, że można do czegoś dojść

2 MIEJSCE i 1200 złotych ufundowane przez Prezydenta Miasta Bielska-Białej:

Czesław Przęzak z Wrocławia za niesienie pomocy z nieba

3 MIEJSCE i 800 złotych ufundowane przez Prezydenta Miasta Bielska-Białej:

Paweł Jaworski z Biedruska za zwrócenie uwagi na istotne drobiazgi

WYRÓŻNIENIA RZECZOWE:

Sławomir Makal z Lublina za boski przekaz

Zuzanna Okulska-Bożek z Radomia za dynamiczne dylematy pandemiczne

Zbigniew Woźniak ze Zduńskiej Woli za pomnikowe oszacowanie wartości moherowego beretu

WYRÓŻNIENIA HONOROWE:

Paweł Kuczyński z Polic za obraz dziecięcia wieku

Sławomir Łuczyński z Pabianic za skuteczne pranie mózgu

Michał Tomaszek z Zabrza za iście królicze poczucie humoru

Nagroda pozaregulaminowa za najlepszą pracę dla autora lub autorki z Bielska-Białej lub okolic:

Leszek Argasiński z Bielska-Białej za zderzenie rzeczywistości ze żłobem

Laureaci wyróżnień rzeczowych otrzymują nagrody ufundowane przez sponsorów:

 

Sklep dla Plastyków Matejko, Miesięcznik Informacyjno-Reklamowy Bielski Rynek oraz Miejski Dom Kultury w Bielsku-Białej.

Skład jury:

Marek Mosor WIDGET – szef komisji

Piotr Szczutowski – oficjalny przedstawiciel Festiwalu Kabaretowego Fermenty

Lech Kotwicz – kurator konkursu

Bielsko-Biała, 10 grudnia 2020 roku

Rys. Wiesław Lipecki - I nagroda

Rys. Czesław Przęzak - II nagroda

 

Rys. Paweł Jaworski - III nagroda