«

»

Zmarł Wojciech Fonder

Wojciech Fonder (1949-2012)

W dniu 22 lipca 2012 roku zmarł Wojciech Fonder, dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie. Odznaczony Honorową Odznaką SPAK z prawem do noszenia, za współpracę ze SPAK i wykorzystanie rysunku satyrycznego do celów edukacyjnych i promocyjnych Lasów Państwowych.

Wojciech Fonder absolwent Wydziału Leśnego SGGW. Wykorzystując doświadczenie zawodowe ze wszystkich szczebli zawodowej pracy terenowej i stanowisk kierowniczych stał się wybitnym specjalistą w dziedzinie hodowli lasu. Współtwórca rozwoju szkółkarstwa leśnego i nasiennictwa w całym kraju. To dzięki nowoczesnym metodom produkcji sadzonek drzew leśnych, wdrożonym z inicjatywy i przy wsparciu Wojciecha Fondera, możliwe jest kontynuowanie ambitnego programu zwiększania lesistości w Polsce. Jako dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie, którym został w 2009 roku, zainicjował działania pod hasłem „Leśnicy dla Stolicy”, które zaowocowały szerokim otwarciem lasów mazowieckich dla mieszkańców aglomeracji miejskich, z rozbudowaną działalnością edukacyjną w postaci ścieżek przyrodniczych i izb edukacyjnych.

Wojciech Fonder był inicjatorem i koordynatorem z ramienia Lasów Państwowych programu Czyste lasy na Mazowszu, z której to idei zrodził się pomysł ogólnopolskiego konkursu na rysunek satyryczny „Stop zaśmiecaniu lasu”. Dyrektor Fonder patronował pokonkursowej wystawie prac w Galerii Sztuki Teatru Rampa w kwietniu br. Planowane były pod Jego patronatem dalsze prezentacje tej wystawy w galeriach sztuki na Mazowszu. Dla uczczenia pamięci dyrektora Fondera, we wrześniu zostanie otwarta wystawa „Stop zaśmiecania lasów” w galerii Bielańskiego Centrum Edukacji Kulturalnej w Warszawie, a w październiku na Wydziale Leśnym SGGW.

Cześć Jego Pamięci!

Zarząd SPAK

„Drogi Wojtku, mieliśmy spotkać się 6.08.2012r. po Twoim urlopie, żeby omówić dalsze plany związane z wykorzystaniem twórczości karykaturzystów dla celów uwrażliwienia społeczeństwa na problemy zagrożenia polskich lasów. Nie spotkamy się, ale Twoja otwartość, na współpracę ze środowiskami artystycznymi, na rzecz tak ukochanych przez Ciebie lasów, pozostanie w naszej pamięci i będzie inspiracją do kontynuowania twórczości służącej Polskim Lasom i misji realizowanej przez Leśników.

Darzbór!

Jacek Frankowski

28.07.2012”