Rysunek prasowy w Pieniężnie

Prace z III Konkursu na Rysunek Prasowy im. Aleksandra Wołosa „wędrują” po okolicy. Obecnie wystawę można oglądać w Miejskiej Bibliotece w Pieniężnie i w plenerze. Animatorem, pomysłodawcą konkursu i kuratorem wszystkich wystaw jest Zbigniew Piszczako.