KONKURS: ALBERT EINSTEIN. POKOJOWE WYKORZYSTANIE ENERGII JĄDROWEJ

Raz na kilka lat, poprzez Fundację Festiwalu Satyry Europejskiej „KOZIOŁKI” (FFSE), organizujemy międzynarodowy konkurs promując tym samym rysowników polskich i zagranicznych oraz samą sztukę karykatury i rysunku satyrycznego. Z okazji 100. rocznicy przyznania Nagrody Nobla Albertowi Einsteinowi (otrzymał ją w roku 1922 za rok 1921) niniejszym ogłaszamy KONKURS: ALBERT EINSTEIN. POKOJOWE WYKORZYSTANIE ENERGII JĄDROWEJ. Konkurs odbywa się we współpracy z Departamentem Energii Jądrowej RP, a Honorowego Patronatu udzielił całemu przedsięwzięciu Minister Klimatu i Środowiska. Konkurs ma charakter otwarty. ZAPRASZAMY  do udziału.

Więcej informacji na www.ffse2021.eu