SPAK w Mazurkasie – relacja

W dniu 27.11.2022 r. odbyło się w Hotelu Mazurkas w Ożarowie Mazowieckim jubileuszowe L Forum Humanum Mazurkas, pod ogólnym tytułem „Największe Hity Musicali”. Gościem specjalnym Forum było Stowarzyszenie Polskich Artystów Karykatury, z okazji 35-lecia organizacji. Koncert przebojów musicalowych wykonywali artyści Teatru Rozrywki w Chorzowie, Kamil Franczak, Wioleta Malchar i Anna Surma z towarzyszeniem 20-osobowej Grand Royal Orchestry

Przed pierwszą częścią koncertu wystąpili przedstawiciele SPAK-u: Tomasz Niewiadomski, Jacek Frankowski i Witold Mysyrowicz. Następnie odbyła się sekwencja wręczania Orderów Krzywego Ołówka i Dyplomów Humoris Causa, które to wręczenie fizycznie się nie odbyło, z powodu nieobecności laureatów i pomysłodawcy. Omawianiu każdej z osób, łącznie z dotychczasowymi laureatami towarzyszyło wyświetlanie na ekranie nad sceną dużych plansz, przygotowanych przez Mysyrowicza, na temat każdej z osób. Andrzej Mleczko przysłał krótki film, ze swoją wypowiedzią i podziękowaniem za Order, który to film, w odpowiedniej chwili został zaprezentowany.

Pierwszą część koncertu poświęconą SPAK-owi zakończył Marek Majewski, śpiewając premierową piosenkę o karykaturze. Całość tej części trwała ok 35 minut. Po czym odbyła się pierwsza część koncertu.

Po przerwie, w części poświęconej wręczaniu ERYKÓW, Witold Mysyrowicz opowiedział krótko o historii nagrody Eryka, po czym nastąpiło wręczanie statuetek i dyplomów.

Dużego Eryka`2017 otrzymał Ryszard Błażyński, za konkurs zielonogórski (odebrał osobiście i wygłosił krótkie przemówienie). Małe Eryki`2017 otrzymali Andrzej Buck, dyrektor Miejskiej i Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. C. Norwida w Zielonej Górze (był nieobecny) i Robert Rudiak, pisarz i publicysta z Zielonej Góry, były prezes Stowarzyszenia „Debiut” (był obecny). Oba małe Eryki przyznane zostały również za wkład w organizacje konkursów zielonogórskich.

Dużego Eryka`2019 otrzymał Andrzej Bartkowski, Prezes MCC Mazurkas, za promocje sztuki karykatury. Laureat wygłosił nie tylko sążniste podziękowanie ale wyrecytował również swój wiersz „Karykatura”.

Małego Eryka`2021 otrzymał Bartłomiej Belniak, za sukcesy artystyczne, ale głównie za organizację konkursów „Roponioska” w Gorlicach. Laureat był obecny i podziękował za nagrodę.

W hallu, przy sali widowiskowej eksponowane były, w formie plakatów B1, wydrukowanych na piankach, plakaty graficzne trzech laureatów Orderu Krzywego Ołówka, plakat 35-lecia SPAK-u, plakaty Eryków 2017, 2019 i 2021 oraz kilka plansz z historii SPAK-u, (które przygotował Witold Mysyrowicz).

(Fot. Mazurkas)