Polacy w Vianden

Dotarł  katalog – album, z Międzynarodowego  Konkursu Karykatury i Rysunku Satyrycznego Vianden 2022 (organizowanego w Luksemburgu). Tematem ubiegłorocznej edycji konkursu była „Energia”. W katalogu znalazły się rysunki polskich autorów: Henryka Cebuli, Zbigniewa Kołaczka i Zygmunta Zaradkiewicza.