«

»

Rysownicy w Pradze

Fragment wystawy

Od lewej: Oleg Goustol, Bobista Todorowic i Henryk Cebula

W dniach 5-7 kwietnia 2013 w sali kongresowej hotelu ILF w Pradze, w czasie konferencji świata medycznego została otwarta międzynarodowa wystawa „The brain sneezing” – z ostatnich dwóch edycji konkursu oraz towarzysząca temu wystawa Henryka Cebuli o tematyce „mózg”. Uczestniczący rysownicy: Seyran Caferli z Azejberdżanu, Henryk Cebula z Polski, Viktor Kazanevski z Ukrainy, Bobista Todorowic z Serbii, Fedor Vico ze Słowacji, Oleg Goustol z Białorusi – wykonywali na miejscu rysunki dotyczące nowych technologii medycznych, diabetyki i chorób mózgu, które były prezentowane w specjalnej sali, wraz z nowościami medycyny. Pracami koordynował Peter Razus a uczestniczył jako gość zaproszony Ivan Hanousek.
H. Cebula