«

»

Rysunki o stanie wojennym

W Europejskim Centrum Solidarności, w Gdańsku (ul. Doki 1) powstaje obecnie wystawa poświęconą najnowszej historii Polski. Jedna z sal ekspozycyjnych będzie poświęcona stanowi wojennemu, zawierać będzie 15 stanowisk (ścian), gdzie każda przedstawiać będzie inną tematykę, od militaryzacji państwa, przez propagandę, internowania, aż do podziemnej drukarni i satyry. Ściana satyry zawierać będzie 30 rysunków, wśród których znajdziemy prace m.in. Sławomira Łuczyńskiego, Szczepana Sadurskiego, Andrzeja Krauzego i Zbigniewa Ziomeckiego.