KARPIK 2014 – regulamin

XII MIĘDZYNARODOWY KONKURS RYSUNKU SATYRYCZNEGO

„KARPIK 2014”

NIEMODLIN-POLSKA

 

 

 

 1. RYSUNKI NALEŻY WYSŁAĆ W WERSJI ORYGINALNEJ  I DOŁĄCZYĆ KOPIĘ NA       NOŚNIKU CD W DOBREJ ROZDZIELCZOŚCI. MAX. 2 PRACE.
 2. FORMAT PRAC NIE POWINIEN PRZEKRACZAĆ FORMATU A-4.
 3. KAŻDA PRACA POWINNA BYĆ OPISANA NA ODWROCIE PEŁNYM ADRESEM UCZESTNIKA.
 4. TEMAT: RYBY, RYBACY, POŁOWY, W SIECI ETC.
 5. ORGANIZATORZY PRZYZNAJĄ NAGRODY:

GRAND PRIX                                          – 2500  PLN

TRZY  NAGRODY RÓWNORZĘDNE  – 1000 PLN

 1. 6.     PRACE MUSZĄ BYĆ PRZESŁANE DO 30 WRZEŚNIA!
 1. ORGANIZATOR MOŻE PRZYZNAĆ DODATKOWE NAGRODY.
 2. PO ZAKOŃCZENIU WYSTAWY NADESŁANE PRACE PRZECHODZĄ NA WŁASNOŚĆ ORGANIZATORÓW  – ZOSTANĄ ZLICYTOWANE NA CELE CHARYTATYWNE.
 3. NAGRODZENI I ZAKWALIFIKOWANI NA WYSTAWĘ POKONKURSOWĄ OTRZYMAJĄ 1 KOPIĘ KATALOGU WYDANEGO PRZEZ ORGANIZATORÓW.
 4. PRACE NALEŻY PRZESYŁAĆ NA ADRES:

OŚRODEK KULTURY (z dopiskiem KARPIK 2014)

UL. MIKOŁAJA REJA 1

49-100 NIEMODLIN

POLSKA

 

XIIth INTERNATIONAL CARTOON CONTEST

 

“KARPIK 2014”

 

NIEMODLIN-POLAND

 

Competition rules

 

 1. THE  DRAWINGS MUST BE SENT IN ORYGINAL VERSIONS AND A CD COPY IN GOOD RESOLUTION MUST BE ATTACHED.MAX.2 WORKS.
 2. THE FORMATS OF THE WORKS SHOULD NOT EXCEED THE A-4.
 3. EACH WORK SHOULD BE SIGNED ON THE REVERSE AND BEAR THE AUTHOR’S FULL ADDRESS.
 4. THEME: “FISH, FISHERMEN, FISHING, ANGLERS”.
 5. THE FOLLOWING PRIZES HAVE BEEN ESTABLISHED:                                    Grand Prix   2500   PLN

Three equal of     1000   PLN

 1. THE WORKS MUST ARRIVE BY 30 SEPTEMBER 2014!
 2. THE ORGANISER  MAY AWARD ADDITIONAL PRIZES.
 3. AFTER THE EXPOSITION,ILLUSTRATIONS BECOME THE PROPERTY OF ORGANIZER AND MAY BE USED FOR PROMOTION PURPOSES END EXHIBITION.
 4. THE WINERS AS WELL AS CARTOONISTS QUALIFIELD TO PARTICIPATE IN THE POST-COMPETITON EXHIBITION SHALL BE PROVIDED WITH A FREE COPY OF A CATALOGUE PUBLISHED BY ORGANIZRS.
 5. SEND YOUR WORK AT THE ADDRESS:

OŚRODEK KULTURY

(KARPIK 2014)

UL. MIKOŁAJA REJA 1

49-100 NIEMODLIN

WOJ. OPOLSKIE

POLAND