«

»

MANUFAKTURA SATYRY 2014 – regulamin konkursu

REGULAMIN KONKURSU

 

 1. Organizatorem i realizatorem konkursu jest Gmina Miasto Żyrardów.
 2. Patronat honorowy nad imprezą objęło Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego w Warszawie, patronat artystyczny objęło Stowarzyszenie Polskich Artystów Karykatury.
 3. Konkurs ma charakter otwarty i kierowany jest do artystów profesjonalnie uprawiających karykaturę i rysunek satyryczny oraz do studentów Wyższych Uczelni Plastycznych.

Temat konkursu:

TECHNIKA I WYNALAZKI

 

W roku 2013 miasto Żyrardów zostało członkiem Europejskiego Szlaku Dziedzictwa Przemysłowego (ERIH), którego celem jest promocja najważniejszych zabytków przemysłowych kontynentu europejskiego. Miasto jest częścią dwóch szlaków tematycznych: Europejskiego Szlaku Tekstylnego oraz Europejskiego Szlaku Krajobrazu Przemysłowego (http://www.erih.net/nc/countries/detail). Celem projektu jest zwrócenie uwagi na wspólne europejskie dziedzictwo przemysłowe oraz promocja turystyczna miejsc związanych z historią przemysłu. Pod koniec XIX wieku fabryka żyrardowska  był największą fabryką lniarską w Europie. Powstała wokół niej osada fabryczna  dała początek miastu. Ale nie było by ani fabryki, ani miasta, gdyby nie rozwój techniki i kilka istotnych wynalazków.

 

Kiedy w 1833 roku we wsi Ruda Guzowska powstaje pierwsza na ziemiach polskich fabryka lniarska,  jej dyrektorem technicznym zostaje francuski inżynier i wynalazca  Filip de Girard. Wynalazł między innymi kondensator elektryczny, urządzenie (turbiny) do odzyskiwania energii fal morskich, turbinę wodną, dynamometr, a nawet niezwykły instrument muzyczny tremolofon. Skonstruowane przez niego maszyny do mechanicznego przędzenia lnu – przędzarki oraz wyczesarki do lnu stanowią pierwszą linię produkcyjną w nowo powstałym zakładzie. Urządzenia  napędzane są maszyną parową wynalazku  Szkota Jamesa Watta. Kiedy fabryka rozbudowuje się, istotne są maszyny  kolejnego Francuza Josepha Marie Jacquarda.  Stworzył w 1805 roku  metodę sterowania nitkami osnowy za pomocą kart perforowanych. Otwory w odpowiednich miejscach karty kierowały zaczepami wybierającymi nitki osnowy
w odpowiednim kolorze dla danego wzoru na tkaninie. Były to pierwsze w dziejach  maszyny sterowane za pomocą programu, umożliwiające tworzenie wielobarwnych, skomplikowanych wzorów. Historia Żyrardowa, to historia kolejnych wynalazków wdrażanych w życie. Warto przypomnieć, że monumentalny gmach Nowej Przędzalni powstałej w latach 1910 – 1914 został zbudowany z zastosowaniem  nowej wtedy konstrukcji  żelbetowej. Należy jednak pamiętać, że zarówno technika, jak i poszczególne wynalazki zmieniały życie mieszkańców Żyrardowa również w życiu codziennym. Niektóre funkcjonują do dziś, inne wyszły z użycia, popadając w zapomnienie. Zawsze jednak, od zarania dziejów wpływały
na ludzkie losy, zmieniając i kształtując kulturę i cywilizację. Imion wielu wynalazców nie poznamy nigdy. Bo jak ustalić, kto wynalazł koło, albo dźwignię? Wielu zaś, jak Leonardo da Vinci na stałe wpisało się w historię ludzkości.

 

Organizatorzy zachęcają do odwiedzenia strony internetowej www.zyrardow.pl.
W szczególności polecamy wirtualny spacer po zabytkowej osadzie fabrycznej w Żyrardowie (www.wirtualnyspacer.zyrardow.pl).

Mile będą widziane prace nawiązujące do historii Żyrardowa.

 1. Oryginały prac mogą być wykonane w dowolnej technice rysunkowej, malarskiej lub graficznej. Dopuszcza się collage i technikę komputerową. Wydruki prac wykonanych techniką komputerową muszą być odręcznie sygnowane. W przypadku prac wykonanych technikami komputerowymi prosimy o przesłanie na płycie CD ich zapisu elektronicznego (300 dpi, JPG, tiff). Wyklucza się przesyłanie prac drogą elektroniczną oraz kserokopii prac oryginalnych.

Preferowany format  A 3 (297 – 420 mm). W miarę możliwości prosimy o dołączenie do prac płytę CD ze skanem prac(y).

 1. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie 5 prac.
 2. Wyklucza się prace nagradzane w innych konkursach.
 3. Prace konkursowe z dopiskiem „Manufaktura Satyry” należy składać osobiście lub przesyłać na adres: Wydział Promocji i Kultury, Urząd Miasta Żyrardowa, Plac Jana Pawła II 2,
  96-300 Żyrardów. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia w czasie przesyłki.
 4. Każdą z prac należy opatrzyć na odwrocie imieniem i nazwiskiem autora, jego adresem, telefonem i mailem. Należy również podać tytuł pracy. Do prac należy dołączyć Kartę Zgłoszenia.

TERMINARZ

Termin nadsyłania prac – 20 czerwca 2014 r.

Wyniki konkursu ogłoszone zostaną na stronie internetowej Urzędu Miasta Żyrardowa www.zyrardow.pl oraz partnerów konkursu.

Otwarcie wystawy pokonkursowej oraz wręczenie nagród laureatom nastąpi we wrześniu 2014 roku
w Żyrardowie.

 

NAGRODY

 1. Jury dokona wyboru prac na wystawę pokonkursową i przyzna następujące nagrody:
 • I nagroda o wartości 2.000,- PLN (brutto)
 • II nagroda o wartości 1.500,- PLN (brutto)
 • III nagroda o wartości 1.000,- PLN (brutto)
 • Nagroda Stowarzyszenia Polskich Artystów Karykatury,
 • wyróżnienia honorowe
 • ponadto przewidziane są nagrody pozaregulaminowe ufundowane przez sponsorów i inne instytucje.

 

 1. Werdykt Jury jest niepodważalny i ostateczny. Jury zastrzega sobie prawo innego podziału nagród.

PRZYWILEJE UCZESTNIKÓW

 1. Autorzy prac zakwalifikowanych do wystawy otrzymują bezpłatny katalog.
 2. Laureaci zostaną zaproszeni na otwarcie wystawy i wręczenie nagród. Organizatorzy zapewniają laureatom hotel na jedną noc. Nie będą zwracane koszty podróży.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na nieodpłatne reprodukowanie prac  do celów reklamowych w/w imprezy oraz Urzędu Miasta Żyrardowa za pośrednictwem wszelkich mediów dowolną ilość razy w dowolnym czasie. Prace lub ich kopie mogą być prezentowane po zakończeniu wystawy na innych wystawach lub imprezach.
 2. Wszystkie nadesłane prace przechodzą na własność Organizatora.
 3. Nadesłanie prac na konkurs jest jednoznaczne z wyrażeniem przez autora zgody na warunki niniejszego regulaminu.

Organizatorzy dokonają wyboru prac, które znajdą się w katalogu i na wystawie.

 

karta zgłoszenia