«

»

A TO POLSKA WŁAŚNIE – wyniki konkursu

Protokół jury

Ogólnopolskiego Konkursu Otwartego na Rysunek Satyryczny lub Karykaturę

z dnia 20.09.2014 r.

Jury konkursu w składzie:

Przewodniczący: Marek Wojciech Chmurzyński

Członkowie: Michał Bojara – sekretarz jury, z prawem głosu, Jacek Frankowski, Andrzej Mleczko, Witold Mysyrowicz

po obejrzeniu 128 prac 42 autorów, zakwalifikowanych przez Komisję Selekcyjną, spośród 287 prac 44 autorów, nadesłanych na konkurs, postanowiło:

- w dziale karykatur przyznać tylko jedną I nagrodę

- w dziale rysunków satyrycznych przyznać dodatkowo IV nagrodę

- zmienić odpowiednio wysokość nagród pieniężnych, tak by cała pula przewidziana na nagrody została wykorzystana

- przyznać następujące nagrody regulaminowe:

 

Grand Prix –  Zbigniewowi Woźniakowi  za pracę bez tytułu, oznaczoną nr 93/S  - w wys. 8 000 zł

 

W dziale rysunków satyrycznych

I nagrodę – Arturowi Galickiemu za pracę „Wielkie sprzątanie”, oznaczoną nr 10/S – w wys.  5 000 zł

II nagrodę – Zbigniewowi Woźniakowi za pracę „Łuk triumfalny spod Sieradza”, oznaczoną nr 94/S – w wys.  4 000 zł

III nagrodę – Zbigniewowi Kołaczkowi za pracę „Trzeba umieć się znaleźć w każdych

czasach”, oznaczoną nr  80/S – w wys. 3 500 zł

IV nagrodę – Krzysztofowi Grzondzielowi za pracę bez tytułu, oznaczoną nr 11/S – w wys. 3 000 zł

 

W dziale karykatur

I nagrodę – Henrykowi Cebuli za karykaturę Tomasza Adamka, oznaczoną nr 7/K – w wys. 4 500 zł

 

 

Na tym protokół zakończono                                                                                                      Warszawa, 2014.09.20

 

Sponsorzy konkursu przyznali także pozaregulaminowe specjalne nagrody fundowane:

Nagrodę Muzeum Karykatury otrzymał Andrzej Graniak za pracę bez tytułu oznaczoną nr 82/S

Nagrodę Media Corporation Sp. z o. o. otrzymał Krzysztof Grzondziel, za pracę bez tytułu oznaczoną nr 12/S

Wyróżnienie SPAK otrzymał Wiesław Lipecki za pracę „Widzę, że ma pan polskie korzenie”, oznaczoną nr 25/S