Humorest 2014 – uzupełnienie

Okładka katalogu z rysunkiem Jakuba Wiejackiego

Jak już pisaliśmy, w 10. Międzynarodowym Biennale Rysunku Satyrycznego  Humorest (Hradec Kralowe – Czechy), którego tematem było „KOŁO”, wygrał rysunek Jakuba Wiejackiego.

W konkursie wzięło udział 303 rysowników, którzy nadesłali w sumie 627 rysunków. Z Polski udział w konkursie wzięło 24 rysowników, są to: Grzegorz Araszewski, Michał Graczyk, Henryk Cebula, Zbigniew Kołaczek, Tadeusz Krotos, Halina Kuźnicka, Jacek Lanckoroński, Wiesław Lipecki, Sławomir Lizoń, Patrycja Longawa, Łucjan Madziar, Jacek Majcherkiewicz, Robert Mirowski, Zbigniew Niewęgłowski, Dariusz Pietrzak, Zbigniew Piszczako, Czesław Przęzak, Szczepan Sadurski, Paweł Stańczyk, Jerzy Stępniak, Daniel Strzelczyk, Małgorzata Tabaka, Jakub Wiejacki i Zenon Żyburtowicz.

W katalogu znalazły się rysunki: Jakuba Wiejackiego, Wiesława Lipeckiego, Grzegorza Araszewskiego, Henryka Cebuli, Zbigniewa Kołaczka, Lucjana Madziara, Roberta Mirowskiego, Szczepana Sadurskiego, Pawła Stańczyka, Daniela Strzelczyka, Małgorzaty Tabaki, Tomka Wołoszyna (Niemcy) i dwie  fotografie Zenona Żyburtowicza.

Jury konkursu, któremu przewodniczył Sławomir Łuczyński, przyznało następujące nagrody:

Grand Prix – Mirosław Barták (Czechy)

1 nagroda – Jakub Wiejacki (Polska)

2 nagroda – Luc Descheemaeker

3 nagroda – Vladimir Kazanevsky (Ukraina)

Wyróżnienia:

Pol Leurs (Luxembourg)

Wiesław Lipecki (Polska)

Jiŕi Srna (Czechy)

Nikola Hendricks (Belgia)