«

»

Świat według Frąckiewicza

Rys. J. Frąckiewicz

Od 4 do 30 listopada b.r., w Muzeum Miasta i Rzeki Warty, w Warcie (ul. 20 Stycznia 26)  można oglądać wystawę rysunków metaforyczno-satyrycznych Jacka Frąckiewicza p.t. „Świat według Jacka Frąckiewicza”.

Zapraszamy.