KARPIK 2015 – regulamin

XIII MIĘDZYNARODOWY KONKURS RYSUNKU SATYRYCZNEGO

„KARPIK 2015”

NIEMODLIN-POLSKA

 

 

 

 1. Rysunki należy wysłać w wersji oryginalnej, max.2 prace.
 2. Format prac nie powinien przekraczać formatu A-3.
 3. Każda praca powinna być opisana na odwrocie pełnym adresem uczestnika konkursu.
 4. Temat: ryby, rybacy,  połowy w sieci, etc.
 5. Organizatorzy przyznają nagrody:

Grand Prix                     2.500 PLN

Trzy nagrody główne     1.000 PLN

 

 1. Organizator może przyznać dodatkowe nagrody.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia prac powstałe podczas  transportu.
 3. Nadesłane prace stają się własnością organizatorów.
 4. Prace należy przesłać  do 30 września 2015 r. na adres:

Ośrodek Kultury w Niemodlinie

ul.Reja1

49-100 Niemodlin

POLSKA

z dopiskiem „Karpik”

 

10.   Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych                     osobowych   zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r , z późniejszymi zmianami.

 

 

 

 

13th INTERNATIONAL CARTOON CONTEST

„KARPIK 2015”

NIEMODLIN-POLAND

 

 

 

 1. The drawings must be sent in original, max.2 works.
 2. The size of the works should not exceed A-3.
 3. Each work should be signed on the reverse and bear the author’s full address.
 4. Theme: fish, fishermen, fishing, etc.
 5. The following prizes have been established:

Grand Prix                     2,500 PLN

Three equal prizes                  1,000 PLN

 1. The organizer may award additional prizes.
 2. The organizer shall not be liable for any damage sustained during shipment.
 3. Submitted cartoons become the property of the organizers.
 4. Entries must arrive by 30th September 2015 to:

Ośrodek Kultury w Niemodlinie

ul.Reja1

49-100 Niemodlin

POLSKA

(KARPIK)

 

 1.  Participation is tantamount to consent to the processing of personal data in accordance with the Act of August 29, 1997, as amended.